Bývalá radouňská alej se opět stává alejí

Foto ČEZ, Ota Schnepp

Dvanáct slivoní a osm třešní doplnily v tomto týdnu obnovovanou alej podél 850 metrů dlouhé polní cesty, která vede z Radouně kolem tamního fotbalového hřiště směrem k letišti Štětí.  Přes silnici pak lze dále pokračovat ke skalním sochám Václava Levého, které nacházejí v CHKO Kokořínsko, v lesích nedaleko vsi Stračí.

Záměrem výsadby dalších ovocných stromů mezi ty stávající a do keřového patra je zkompletování a zvýšení funkčnosti remízu, který bude poskytovat  obyvatelům a turistům stín během jejich procházek a zároveň se stane úkrytem pro zvěř, ptactvo a užitečný hmyz. „Podél cesty rostou různé keře, především bez černý, trnka obecná, špendlík žlutý, slivoň myrobalán, hloh obecný, a několik starých stromů jabloní a semenáčů slivoní z původní aleje. Již v roce 2020 jsme zde vysadili prvních dvacet kusů vysokokmenných slivoní, které nám darovala jedna z místních firem. Letos jsme se rozhodli, že budeme v obnově aleje pokračovat,“ říká  Michaela Véghová, místostarostka Štětí, jehož je Radouň místní částí. A dodala, že cesta mezi poli je hojně využívána místními obyvateli k procházkám a také pěšími turisty, kteří tudy směřují do CHKO Kokořínsko. Na pořízení a výsadu dvaceti ovocných stromů přispěla městu Štětí Nadace ČEZ 124 000 korunami v rámci grantu Stromy.

Výsadba dvaceti vysokokmenných ovocných stromů proběhla za odborného dohledu Petry Plickové, zahradnice města Štětí, a zhostili se jí zaměstnanci tamních komunálních služeb. Pomáhali jim při tom jak místní z  Radouně, tak i jejich sousedé ze spolku Brocno ze stejnojmenné vsi, další místní části Štětí. Do výsadby se zapojil  i Turistický oddíl  dětí a mládeže Štětí. „Počítáme s tím, že kromě azylu pro místní faunu a potřebného stínu pro pěší, kteří si budou moci jednou natrhat cestou ovoce, poslouží i jako protiprašná bariéra a bude zadržovat pro přírodu tolik potřebnou vodu. Další péči o celou alej budou mít na starost i nadále naše komunální služby,“ doplnila ještě místostarostka.