Bývalá rektorka UJEP a předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová zemřela


V sobotu večer zemřela po těžké nemoci ve věku 53 let předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

Iva Ritschelová byla do funkce předsedkyně Českého statistického úřadu jmenována na návrh vlády prezidentem republiky 1. září 2010. Během svého působení se zasadila o významnou modernizaci procesů tvorby statistik, včetně elektronizace sběru dat. Snížila celkovou administrativní zátěž v oblasti statistických zjišťování o více než 35 %. Zasazovala se o zvyšování statistické gramotnosti široké veřejnosti.

Jako aktivní členka akademické obce se zabývala i oblastí vzdělávání a školství. Měla bohaté zahraniční pracovní zkušenosti. Byla autorkou desítek odborných publikací zaměřených na environmentální ekonomii a politiku životního prostředí.

Byla severočeskou patriotkou a patronkou Dětského domova v Ústí nad Labem na Severní Terase. Předtím Iva Ritschelová působila jako rektorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.