Café Nobel v Děčíně: Jak byly rozluštěny egyptské hieroglyfy


Před 200 lety položil francouzský badatel Jean-François Champollion základy k odhalení skutečné povahy egyptského písma. O historii luštění hieroglyfů bude ve čtvrtek 22. září na dalším Café Nobel v děčínské kavárně Coffee & Books vyprávět egyptoložka Renata Landgráfová z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK v Praze.

Cesta k rozluštění hieroglyfů začala dávno před Champollionovým narozením, objevením Hórapollónova spisu Hieroglyphica na počátku 15. století. Toto dílo však způsobilo zmatek v hlavách luštitelů, když zaselo falešnou víru o symbolické povaze znaků. Víra, že Hieroglyphica představuje klíč k rozluštění egyptského písma a s ním i záhad egyptské civilizace, vedla celou řadu učenců ke snaze stát se prvními, komu se to podaří. Způsob, jakým Egypťan Hórapollón ve 4. století n. l. vysvětloval jednotlivé znaky, posílil přesvědčení o symbolické povaze hieroglyfů, takže ještě v době objevu slavné Rosettské desky (1799) jen málokdo přistupoval k egyptskému písmu jako ke způsobu zápisu řeči – a to ještě takoví většinou pracovali s démotickou, nikoli egyptskou verzí textu.

Jean-François Champollion tak ve své práci sice mohl vycházet z díla svých předchůdců, musel však také čelit obrovským předsudkům o povaze hieroglyfického písma. „Přednáška Renaty Landgráfové v děčínské kavárně Coffee & Books bude věnována historii luštění hieroglyfů od objevu Hieroglyphiky až po samotné odhalení skutečné povahy egyptského písma,“ zve koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Renata Landgráfová je vědeckou pracovnicí Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se zejména překladům a interpretacím náboženských textů ve velkých šachtových hrobkách Pozdní doby v egyptském Abúsíru a pravidelně se účastní českých archeologických expedic v Egyptě. Je autorkou či spoluautorkou řady článků a studií a také několika knih.

Přednáška se uskuteční v kavárně Coffee & Books, kterou najdete nedaleko děčínského zámku v Pohraniční ulici č. 3, od 19:00 h. Vchodné je volné, místa k sezení si můžete rezervovat na mailu coffeeabooks@gmail.com, případně přes zprávy na facebooku Coffee & Books nebo osobně přímo v kavárně. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.