CD Vepřová odysea slavnostně pokřtěno


Trautzlova umělecká společnost a soubor Collegium hortense pokřtily v teplických Kolostůjových věžičkách nové CD s názvem Vepřová odysea.

„Jedná se o nahrávku opery buffy severočeských autorů Jana Zástěry (hudba) a Martina Budka (libreto), kterou Collegium hortense úspěšně uvedlo na jaře loňského roku. Nahrávka vznikla pod dohledem hudebního režiséra Igora Tausingera, který CD osobně pokřtil za účasti příznivců Collegia hortense a zástupců města Teplice Radky Růžičkové a Hynka Hanzy,“ popisuje Alena Pilousová z Trautzlovy umělecké společnosti.

Křtem provázel autor námětu a opery Jan Zástěra, který na konci večera přítomné pozval na třetí díl operního cyklu s názvem Vepřové schizma, který právě tvoří a jehož premiéra je plánována na letošní květen.

Pozvánkou se stala horká novinka, sborová část Consilium alcoholicum, kterou hudebníci Severočeské filharmonie Teplice dostali do ruky poprvé v okamžiku interpretace, protože autor hudby k ní aranž dotvořil chvíli před křtem.

„Jak poznamenal režisér Igor Tausinger, podobnou situaci zažili hudebníci před více než dvěma sty lety ve Stavovském divadle, kdy W. A. Mozart přinesl předehru ke své nové opeře v posledních vteřinách před začátkem představení. Tenkrát se s nelehkou partiturou poprali se vší grácií a se stejnou bravurou se podobné situace zhostili i tepličtí hudebníci,“ dodává Alena Pilousová.