Chci být kaprem, který chce vypustit vlastní rybník


Krédem Václava Šenkýře kandidáta KSČM ve volebním obvodu číslo 33, Děčín je Vzdělání a zkušenosti dám ve prospěch naší země, a to i přesto, že považuje Senát za zbytečnou instituci.

Rozhodl jste se kandidovat do Senátu, který považujete za zbytečný, co vás k tomu vedlo?

O to, abych kandidoval do Senátu v letošních volbách, jsem byl požádán svými spolupracovníky. Nakonec na okresní konferenci KSČM bylo přijato usnesení, které jsem respektoval. Senát pokládám za zbytečnou instituci, která původně vznikla, když se rušilo Federální shromáždění a hledal se způsob, jak uplatnit ty, kteří nenašli uplatnění v Poslanecké sněmovně ČR. Takže když dám na misky vah finanční náklady na jeho provoz a efekt, který to má přinášet, tak to jednoznačně vyznívá v neprospěch Senátu. Senát v současném složení je zároveň brzdou rozvoje demokracie, v podstatě zdržuje přijímání zákonů. Názor, že je pojistkou demokracie považuji za prázdné propagandistické heslo. Jsou země, které mají parlamentní systém, avšak bez takové instituce jako je u nás Senát a přesto nejsou považovány za nedemokratické. Jako senátor bych působil k jeho zrušení, protože v souhlasu s většinovým názorem ho pokládám za zbytečnou instituci, kterou ale mohou zrušit jen sami senátoři. Voleb do Senátu se u nás účastní jen třetina voličů, kteří volí členy Poslanecké sněmovny. Chci být kaprem, který chce vypustit vlastní rybník.

Co chcete při práci v Senátu prosazovat především?

Snížit příliš velké sociální rozdělení naší společnosti. Za 30 let od politických změn jsme se v naší zemi dopracovali toho, že máme statisíce lidí ve finančních exekucích a nemálo těch, kteří trpí ekonomickou nouzí. Tuto sociální nespravedlnost je třeba řešit zákonnou cestou jak zdaňováním nezasloužených příjmů, tak lepším oceňováním těch, kteří vytvářejí materiální i duchovní hodnoty.

Do jaké míry v Senátu hodláte řešit pro Ústecký kraj a pro Děčínsko věci, které region trápí? A jak byste to jako senátor dokázal ovlivnit?

Působit na krajské a centrální orgány k větší podpoře ekonomického a sociálního rozvoje Děčínska a zejména celého Šluknovského výběžku, kde v minulosti lidí viděli slušné perspektivy svého života. Dnešní pokles počtu obyvatel v této oblasti, včetně Šluknovského výběžku je důsledkem zanedbání možností využití ekonomického potenciálu ku prospěchu nejen tohoto území. Naskýtá se příležitost protlačit urychlení výstavby dálničního přivaděče na silnici číslo 13 a tím odlehčit přetíženost dopravy přes město Děčín. Podobně usilovat o odstranění překážek pro výstavbu zdymadel na Labi k přenesení části nákladní dálkové dopravy ze silniční sítě na řeku.