Děti psaly a kreslily na téma Cestování s prarodiči


Děti ze škol v Ústeckém kraji v rámci soutěže kreslily a psaly na téma Cestování s prarodiči. Dnes byli v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem vyhlášeni výherci této výtvarné a literární soutěže.

„Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích – tři kategorie výtvarné soutěže (MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ) a kategorie literární (ZŠ). Do soutěže bylo zasláno více než 100 žákovských prací. Nelehkého úkolu, vyhodnocení a výběru nejlepších výtvarných prací a příběhů, se na Krajském ředitelství policie Ústeckého kraje ujala komise složená z dopravního policisty, psycholožky, tiskové mluvčí a novináře. Nejlepší práce byly vybrány ve všech kategoriích, ve 3. a 4. kategorii ale byla oceněna pouze první tři resp. dvě místa. Vítězné práce postupují do republikového kola, které bude slavnostně vyhlášeno v lednu 2019,“ přibližuje Šárka Poláčková, mluvčí KŘP Ústeckého kraje.

Ceny žákům mateřských a základních škol předal náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství pan Jaroslav Komínek společně s Jiřím Ušákem, vedoucím odboru služby dopravní policie KŘP Ústeckého kraje a krajským koordinátorem Besip Ministerstva dopravy pro Ústecký kraj panem Janem Pechoutem.

Výtvarná a literární soutěž pod hlavičkou projektu „Markétina dopravní výchova“, jehož hlavním nositelem je Tým silniční bezpečnosti, byla v letošním roce ve spolupráci s Policií ČR poprvé vyhlášena jako celorepubliková, v minulých letech probíhala v Libereckém kraji.