Dětská pohotovost v Mostě v novém

Foto: kzcr.eu

Od 1. ledna převzala provozování služby dětské pohotovosti v Mostě Krajská zdravotní. Ordinace se zároveň přestěhovala do nových prostor, o patro níže, než se nacházela dosud.

V mostecké nemocnici je to 1. nadzemní podlaží budovy A (poliklinika). Zdravotnické pracoviště má název „Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost“. Novinkou je možnost pro maminky uložit kočárek a zajistit jej před vstupem do čekárny pro pacienty.

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost zajišťuje ambulantní péči, vyšetření a ošetření v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění či léčby, zejména při respiračních onemocněních, střevních obtížích, infekcích močových cest, kožních onemocnění. Dále jsou také ošetřovány drobné úrazy, jejichž příčinou bývají nejčastěji pády, opařeniny, požití cizích těles, poštípání hmyzem. Jedná se o stavy vzniklé v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů. Základní zaměření lékařské pohotovosti pro děti a dorost je směřováno na poskytování zdravotní péče při stavech, které bezprostředně neohrožují životy nebo zdraví dětí z celé spádové oblasti.

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost – kontakt: +420 478 032 537

Ordinační hodiny:

Pondělí

17:00-20:00

Úterý

17:00-20:00

Středa

17:00-20:00

Čtvrtek

17:00-20:00

Pátek

17:00-20:00

Sobota, neděle, svátky

10:00-20:00