Dvě iktová centra v kraji získala ocenění


Iktová centra nemocnic v Teplicích a Chomutově získala nejvyšší ocenění European Stroke Organisation a Angels Initiative. Vysoká úroveň léčebné a ošetřovatelské péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou byla ohodnocena Diamantovým statusem.

V rámci projektu je sledováno 10 měřítek, která hodnotí úroveň procesů logistiky v rámci centra a kvalitu poskytované léčebné i ošetřovatelské péče. Jak časné zahájení specifické rekanalizační léčby, tak komplexní péče zaměřená na léčbu komorbidit a prevenci komplikací významně zvyšují šance na příznivý klinický stav. Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem – zlaté, platinové a nejvyšší diamantové.

V České republice získalo nejvyšší stupeň deset nemocnic. Prestižní ocenění bylo uděleno v rámci světového kongresu, který se konal virtuálně na konci roku 2020.