FOTO: Nemocnice v Teplicích má nový moderní pavilon


Nový pavilon v teplické nemocnici je hotový. V jeho prostorách vznikly operační sály, centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitační oddělení. Sloužit začne v průběhu prázdnin.

Budou se zde operovat cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Kromě operačních sálů tu bylo dostavěno ještě jedno nadzemní podlaží pro umístění ARO a JIP.

„Tato investiční akce vstoupí do historie Krajské zdravotní, protože za 13 let od vzniku společnosti je největší a nejdražší. Dílo se nerodilo lehce, cesta k výsledku, který dnes vidíte, byla dlouhá a trnitá. Když jsme uvažovali o záměru, počítali jsme původně s rekonstrukcí stávajícího anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Představenstvo nakonec rozhodlo o přistavení ještě jednoho podlaží pro ARO na právě budovaný pavilon, řekl předseda představenstva Krajské zdravotní, pod kterou teplická nemocnice spadá, Jiří Fiala.

Budování nového pavilonu bylo zahájeno v polovině roku 2017 a celkové náklady i včetně vybavení zdravotnickou, výpočetní technikou a dalšího vybavení jsou 392,5 milionu korun. Investiční akce byla podpořena Ústeckým krajem.

„Takové finance slouží k tomu, aby obyvatelé Ústeckého kraje měli k dispozici co nejlepší zdravotní péči. Aby nemuseli jezdit na zdravotnická pracoviště do jiných krajů, pokud mají například úraz, abychom to kvalitní a dobré, pokud jde o zdravotnictví, měli možnost nabídnout doma. Všem, kdo se na této akci podíleli, moc děkuji a přeji, ať nové operační sály slouží mnoho dalších let,“ zdůraznil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.