FOTO: V gymnáziu vystavovali minerály


Na den sv. Václava uspořádalo Gymnázium Teplice spolu s Bílinskou přírodovědnou společností 10. celostátní setkání amatérských sběratelů minerálů a zkamenělin. Hlavním organizátorem a tvůrcem programu byl geolog Dolů Bílina pan Zdeněk Dvořák – představitel partnera akce Bílinské přírodovědné společnosti.

Přihlásilo se celkem 53 vystavovatelů z celé republiky. Ti vystavovali a směňovali své exponáty. Dorazilo cca 300 návštěvníků z řad veřejnosti. Pro ty byla hlavním bodem programu prohlídka vystavených nerostů, ale byl jim nabídnut (a také jimi byl využit) bohatý doprovodný program. Pan Dvořák vedl poradnu pro začínající sběratele a také pomáhal určit nerosty, které si návštěvníci přinesli. Žáci Gymnázia Teplice dělali návštěvníkům průvodce nejen výstavou, ale také je prováděli po areálu školy a seznamovali je s materiálním zázemím, historií školy a s aktivitami, které škola organizuje pro ně i pro veřejnost.

Současně další žáci provázeli návštěvníky výstavou výtvarníka Kristiána Jurky, která je instalována v Beuronské kapli. Přidávali i informace o kapli samotné.

Další atrakcí byl pro návštěvníky Biopark GT s více než sto druhy zvířat. V budově C pak probíhaly Akva-tera trhy, což je místo pro směnu i nákup drobných domácích mazlíčků a potřeb pro chovatele. I zde zajišťovali chod žáci GT.

Gymnázium Teplice se tento den celé otevřelo veřejnosti a ta toho bohatě využila.

Gymnázium Teplice