Geograf ústecké univerzity uspěl v prestižní soutěži


Již sedmým rokem vyhlašuje agentura CzechTourism cenu o nejlepší studentskou práci v cestovním ruchu. Letos 1. místo obsadil absolvent magisterského studia katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, magistr Miroslav Duda.

Zřizovatelem CzechTourism je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem této agentury je propagace Česka jako destinace cestovního ruchu u nás i v zahraničí a pracovní uplatnění v ní nacházejí právě i studenti geografie.

V soutěži o nejlepší studentskou práci zabývající se cestovním ruchem hodnotí odborná porota zejména dovednosti autorů vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní informace a pracovat s různými informačními zdroji. Na zřeteli má také inovativní a originální přístup k řešení problémů i praktické uplatnění popsaných principů, návrhů a myšlenek.

Odborná porota, která letos pracovala ve složení Jana Šturmová (AHR ČR), Ladislav Klika (MindBridge) a Petr Manuel Ulrych (C.O.T. media), vybírala z třiceti studentských prací po pěti finalistech v každé kategorii. V kategorii diplomových prací zvítězil Miroslav Duda z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který soutěžil s prací „Geografické předpoklady pro návrh dálkové turistické trasy přes území Českého středohoří“.

Miroslav Duda není v soutěžích žádný nováček, již před lety vybojoval 1. místo za svou bakalářskou práci v celostátní soutěži České geografické společnosti.

Náš geograf ke své aktuálně vítězné závěrečné magisterské práci říká: „Jednoduše řečeno, navrhnul jsem dálkové turistické trasy vedoucí přes České středohoří tak, aby její návštěvníci poznali to nejlepší, co místní krajina nabízí. Unikátnost mé práce ale spočívá v použití vědecké metody při plánování takové trasy, kdy jsem současně zohledňoval objektivní i subjektivní faktory hodnocení turistických atraktivit.“

Studium na Přírodovědecké fakultě UJEP považuje Mirek Duda za stěžejní proto, aby v práci využité inovace a metody mohl vůbec použít. „Důležitým faktorem pro mě bylo, když jsem se během studia seznámil se softwarem ArcGIS. Právě ten jsem při zpracování diplomové práce využíval. Určitý vliv na mě měly i odborné předměty týkající se cestovního ruchu a krajiny. A samozřejmě svůj velký přínos měly i rady a připomínky vedoucího práce, dr. Jana D. Bláhy, za což mu tímto děkuji,“ rekapituluje Mgr. Duda.

Aktuálně čerstvý vítěz a čerstvý magistr je také týden šťastným novomanželem. Své manželce taktéž velice děkuje za podporu při psaní práce.

UJEP Ústí nad Labem