Greenpeace se odvolává proti prodloužení těžby na Bílině

Foto: Greenpeace - Ibra Ibrahimovič

Rozhodnutí umožňující rozšíření a prodloužení těžby na velkolomu Bílina se nelíbí organizaci Greenpeace, proto podala odvolání. V něm požaduje zrušení povolení hornické činnosti, které vydal Obvodní báňský úřad v Mostě v březnu. „V sázce je plnění závazků vyplývající z programového prohlášení současné vlády, desítky milionů tun emisí skleníkových plynů způsobujících globální změnu klimatu a ochrana zdraví a kvalita života desítek tisíc lidí žijících v sousedství velkolomu Bílina,“ řekl Jan Rovenský, analytik energetické kampaně Greenpeace.

Analýza rozhodnutí, kterou organizace Greenpeace provedla, totiž ukázala řadu pochybení. Mezi nejvážnější patří absence navazujícího a smysluplného plánu na rekultivace území po těžbě, možnost těžit na území i po roce 2035 či zcela chybějící posouzení negativních vlivů spálení bílinského uhlí na klima. Další problém, na který Greenpeace upozorňuje, je, že platnost nyní vydaného povolení k hornické činnosti na Bílině není nijak závazně časově ohraničena. Těžba je limitována pouze vymezením plochy, na které může probíhat.

„Vláda schválila východiska pro Státní energetickou koncepci, ve které si jako jeden ze strategických cílů vytyčila zcela utlumit využití uhlí pro výrobu elektřiny a tepla do roku 2033. O pokračování těžby na Bílině navíc usilují Severočeské doly spadající pod ČEZ, který je ze 70 procent vlastněný státem. Celá situace je tak nanejvýš paradoxní,“ doplnil koordinátor energetické kampaně Greenpeace Jaroslav Bican s tím, že vláda Petra Fialy by proto měla neprodleně učinit konkrétní kroky, a to jak ve vztahu ke státním úřadům, tak skupině ČEZ, které by zajistily, aby schválený strategický cíl zcela utlumit uhlí do roku 2033 byl naplněn i ohledně Bíliny.