Klinika nabízí špičkovou a šetrnou chirurgii


„Pomůžeme zkvalitnit a zrychlit poskytování nutné zdravotní péče,“ říká MUDr. Jiří Madar, výkonný ředitel strategického rozvoje zdravotnické skupiny EUC.

EUC Klinika Ústí nad Labem patří do skupiny největšího poskytovatele zdravotní péče. Aby se o své pacienty mohla starat komplexně, rozšiřuje postupně škálu svojí péče. Nedávno tak pacientům nabídla možnost zákroků v rámci jednodenní chirurgie.

V srpnu jste otevřeli pracoviště jednodenní chirurgie. Co vás k tomu vedlo? A proč právě na ústecké EUC klinice?

Je to souhra více důvodů. Na naší klinice zaměstnáváme řadu lékařů, kteří jezdili operovat do jiných nemocnic, měli jsme volné prostory a podařilo se postupně uzavřít smluvní vztahy o úhradách tohoto typu péče se zdravotními pojišťovnami. Pak již „stačilo 70 miliónů na stavbu a vybavení“ a máme nové, moderní pracoviště se dvěma operačními sály a 12 lůžky.

Je tedy „jednodenka“ v Ústí něčím výjimečná či specifická?

Je nová, moderní a příjemná pro pacienty. Stavěli jsme ji a vybavovali „nadčasově“, na sálech jsou navíc laminární boxy zajišťující supersterilní prostředí. Já jsem přesvědčen, že se v brzké době budou rozšiřovat spektra výkonů i na náročnější operativu, jako je to běžné ve světě.

Plánujete rozvíjet jednodenní operativy i v jiných medicínských oborech, než je chirurgie?

Určitě ano, máme smlouvy mimo chirurgie v oborech ortopedie, urologie, ORL a oční. Rádi bychom operativu v brzké době rozšířili ještě o gynekologii a otevírá se prostor i v dalších oborech.

Jaký je váš tým? S jakými lékaři-specialisty spolupracujete?

My máme tu výhodu, že již nyní máme široký tým lékařů-operatérů, kteří mají zkušenosti z nemocnic a specializují se na jednotlivé typy operací od artroskopií kloubů přes operace kýl, křečových žil, nádorů prsů, ortopedických operací, biopsií prostaty až po například operace močových inkontinencí. Samozřejmě u nás postupně začínají operovat i externí lékaři, opět zkušení operatéři, kteří k operacím indikují svoji klientelu.

Máte už za sebou první operace…

Ano, již jsme za září provedli 20 operací v jednotlivých oborech. Začínáme postupně. Chceme nastavit pravidla provozu tak, aby byla příjemná hlavně pro naše klienty.

Jak se pacientům u vás líbilo?

Dle ohlasů pacientů moc. Jsou spokojeni s prostředím, personálem na lůžkách i sálech, a hlavně s kvalitou provedené operace. Věříme, že to tak bude pokračovat. Máme komplexně nastaven systém od indikace až po pooperační kontroly tak, abychom pro klienta bez zbytečné zátěže zajistili vše potřebné, včetně laboratoře, interního i anesteziologického předoperačního vyšetření v jeden den.

Jak reagují pacienti na jednodenní pobyt v zařízení, nemají strach z tak brzkého odchodu po zákroku? Například kvůli případným zdravotním komplikacím?

Spíše naopak. V posledních letech je zcela jasný trend u klientů zkracovat dobu hospitalizace. Důvodů je více. Riziko nemocničních infekcí, ztráta anonymity a na druhé straně obava o práci a snaha co nejkratší dobu „marodit“. Podmínkou tohoto typu péče je přítomnost dalšího člena rodiny v domácnosti, klienti mají telefon na lékaře a mohou mu zavolat. A je tu možnost v případě nutnosti za-jistit domácí zdravotní péči.

Zákroky v režimu jednodenní chirurgie děláte i jinde v síti EUC?

Dnes máme tři pracoviště jednodenní chirurgie, a to v Ústí, na Kladně a v Praze. Tento typ léčby zapadá do našeho konceptu největšího poskytovatele ambulantní péče. Jsme pak schopni našim klientům poskytovat komplexní služby.

Čím to, že má u nás jednodenní chirurgie pouze 20% podíl ze všech operací, když v zahraničí mívá až 60 %? Je takový rozdíl patrný i v jiných medicínských oborech?

Ve světě si již spočítali, že nemocniční lůžko je nejdražší hotel na světě. Proto je jednodenní chirurgie a následná péče v domácím prostředí (eventuálně za pomoci sester a ošetřovatelek z domácí péče) nebo překlad na levnější rehabilitační lůžka ideální řešení – u nás zatím minoritně, ve světě již běžně.

Dám vám příklad z mého oboru, kterým je ortopedie. U nás po totální náhradě kyčelního kloubu je hospitalizace 10–12 dní, ale třeba v USA nebo ve Švýcarsku pouštějí pacienta domů již druhý den.

Prozradíte, jaké máte další plány v rámci strategického rozvoje zdravotnické skupiny EUC? A co to bude konkrétně v Ústí?

V rámci skupiny EUC pracujeme na možnosti zavedení elektronické dokumentace, což sníží administrativní zátěž zdravotníků, a budou se moci více věnovat pacientům a více jich i ošetří. Také na základě zkušeností z první vlny „COVID-19“ připravujeme tzv. distanční péči, tedy možnost konzultací klientů s lékařem bez nutnosti návštěvy v ordinaci tak, aby to odpovídalo platné legislativě.

A konkrétně v Ústí na naší klinice otevřeme v červenci příštího roku pracoviště magnetické rezonance. Máme ji schválenou přístrojovou komisí i zdravotními pojišťovnami a nyní vybíráme dodavatele a začneme realizovat stavbu. Prioritně budeme provádět vyšetření prsou, kloubů, měkkých tkání, páteře, ale i břicha a hlavy. Doplníme tak naše možnosti diagnostiky všech onemocnění a zkrátí se dnes dlouhá čekací doba na tato vyšetření, která je někdy až dva měsíce. Věříme, že tím pomůžeme zkvalitnit a zrychlit poskytování nutné zdravotní péče nejen obyvatelům Ústí nad Labem, ale i celého Ústeckého kraje.