Kraj chce bojovat o obnovu trati


To, že ministerstvo dopravy rozhodlo neobnovit železniční trať v Českém středohoří, na které již téměř 5 let nejezdí vlak, jsme již psali. Ústecký kraj ale plánuje pokračovat i nadále v boji za obnovení železniční trati Teplice – Lovosice poškozené sesuvem u Dobkoviček v roce 2013

Náměstek hejtmana pro úsek dopravy Jaroslav Komínek k této informaci uvádí: „Ministr dopravy Ťok nás v tomto ohledu zklamal, když nám v říjnu 2015 slíbil, že po zprovoznění dálnice D8 obnovu tratě zajistí. Kroky, které se teď na centrální úrovni dějí, hodily náš kraj přes palubu“.

Vláda ČR dle svého webu projednává 11. dubna Informaci o neobnovení železniční tratě Lovosice – Řetenice – Teplice v Čechách poškozené sesuvem. Z toho je zřejmé, že o neobnovení nebude rozhodovat ani vláda, ale stalo se tak už na ministerstvu.

„Bohužel nedodržel slovo ani 1. náměstek ministra dopravy Čoček, který nám začátkem února na jednání řekl, že tak vysokou investici nemůže ministerstvo schválit samo, ale že ji bude projednávat vláda. Ve skutečnosti ji ministerstvo samo již zamítlo“, říká náměstek Jaroslav Komínek.

V materiálu, kterým se vláda zabývá, spatřuje kraj řadu nevyvážených údajů. Obnova a stabilizace samotného poškozeného úseku v délce 200 m má stát cca 800 mil. Kč. Přes 2 roky pracoval stát na projektu obnovy a zahrnul do něj i modernizaci tratě spočívající v zabezpečení přejezdů, zlepšení nástupišť apod. Na modernizaci ministerstvo doporučilo kraji v roce 2015 spolupracovat, aby obnovená a modernizovaná trať měla lepší parametry, kraj by objednal více vlaků a celý, sice dražší projekt, bude mít lepší obhajitelnost a bude možné ho financovat z evropských peněz.

„I na to Ústecký kraj přistoupil a podrobně spolupracoval na definování zlepšení tratě, protože trať skutečně vnímáme jako perspektivní“, doplňuje Komínek.

Modernizace nakonec byla odhadnuta na další 1 – 2 miliardy a celková cena obnovy 1,8 – 2,8 miliardy se nakonec stala důvodem, proč jde projekt k ledu a není vládě vše řádně ani vysvětleno. V materiálu pro vládu se pak záměr obnovy za až 2,8 miliardy hodnotí jako celek a proto tomu stát dal stopku. Ve skutečnosti jsou to dvě různé akce. Modernizace nutná není a kraj na ní netrvá, je možné ji provést kdykoliv následně.

„Ministrovi se proti tomu ohradíme ještě písemně a podnikneme další kroky, aby se stát prostřednictvím SŽDC o svou trať postaral, opravil, neboť je to jeho povinnost, když tam trvá objednávka našich vlaků. Nevzdáme to,“ uzavřel náměstek Komínek.