Krajská zdravotní přidala svým zaměstnancům patnáct set korun


Zaměstnanci Krajské zdravotní dostávají od dubna na výplatní pásce o patnáct set korun víc. „Navýšené mzdové tarify mají letos již všichni zaměstnanci. Vedení společnosti považuje odměňování zaměstnanců za nesmírně důležité,“ říká Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

V době koronavirové krize uvolňuje Krajská zdravotní další finanční prostředky pro zdravotníky pracující v první linii. Vedení společnosti počítá s nárůstem objemu osobních nákladů pro zaměstnance v tomto roce v celkové výši 329,3 milionu Kč.

„Pro zaměstnance poskytující zdravotní péči pacientům s covid-19, rozhodlo představenstvo společnosti o navýšení příplatku za výkon práce ve ztíženém pracovním prostředí na trojnásobek a realizujeme další mzdová opatření, zejména ve formě mimořádných odměn. Poděkování si zaslouží všichni, kdo v našich nemocnicích pracují s obrovským nasazením více než dva měsíce s pacienty, u nichž byla potvrzena nákaza novým koronavirem SARS-CoV-2, nebo s pacienty s podezřením na onemocnění covid-19. Za způsob, jakým si plní své povinnosti, jim patří velké uznání,“ dodává Jiří Novák.

Možnosti odměňovat zaměstnance za přímé nasazení v boji s následky pandemie napomohl i fakt, že krajské zastupitelstvo schválilo navýšení finančních prostředků. Z Fondu Ústeckého kraje Krajská zdravotní obdržela částku 15 milionů korun.

Sestry v nemocnicích Krajské zdravotní od začátku loňského roku získaly příplatky za směnnost. Více než dvěma tisícům sester a dalších zdravotnických zaměstnanců, kteří pracující bez odborného dohledu v nepřetržitém provozu, a zaměstnancům na pozicích vrchní sestra, staniční sestra a ostatním vedoucím nelékařským pracovníkům byl přiznán příplatek 7 000 Kč. Sanitáři, praktické sestry a další zaměstnanci, kteří pracují pod odborným dohledem v nepřetržitém provozu, získali příplatek 2 000 Kč.

Nad rámec příplatků, které nastavila pro státem zřizované nemocnice vláda, pak v Krajské zdravotní získali příplatek 4 000 Kč fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sálové setry, laboranti a další odborní zdravotničtí pracovníci v ranním provozu, sestry v ranním, tedy především ambulantním provozu pak mají nově příplatek 1 500 Kč. Ke zvýšení mezd došlo také u sanitářů, ošetřovatelek a řidičů zdravotnické dopravní služby v ranním provozu.