Krušnohoří by mohlo být chráněnou krajinnou oblastí


Krušné hory si zaslouží ochranu, aby se za pár let nestalo, že se změní k nepoznání. To je myšlenka zastánců vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory.

Právě zřízení CHKO je tím nejlepším způsobem, jak ochránit naše hory. Mezi zastánce patří například starostka Blatna Iveta Rabasová Houfová, která podává se starosty dalších obcí návrh na vyšší ochranu jimi spravované části Krušných hor.

O tom, jestli stát začne plošně chránit v Krušných horách například rozsáhlá rašeliniště, bučiny nebo náhorní plošiny s populací tetřívka obecného, má být jasno po rozsáhlé společenské debatě. „Chceme pro CHKO získat další zastánce a samozřejmě začneme doma, u našich koaličních partnerů, s kterými prodiskutujeme návrh výzvy ministru životního prostředí,“ vysvětlil krajský náměstek pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák.

Odpůrci vidí v nové chráněné oblasti komplikaci pro další rozvoj. Podle Ondřeje Charváta z ministerstva životního prostředí by ale život obyvatel Krušných hor nová chráněná oblast příliš nenarušila.