Kvalitnější příprava budoucích němčinářů

Zdroj: UJEP Ústí nad Labem

Vysokým školám připravujícím budoucí učitele a učitelky je často vyčítáno, že je nedokáží dobře připravit na jejich náročné povolání.

„Naši absolventi učitelství německého jazyka patří ke špičce ve svém oboru. To dokládají jejich častá vysoká umístění v celostátní učitelské soutěži Šprechtíme,“ sděluje Renata Cornejo z katedry germanistiky Filosofické fakulty UJEP a dodává: „Jsme vůbec první česká germanistika, která integrovala do studijních plánů komplexní didaktickou metodiku zvanou DLL (Deutsch Lehren Lernen).“

Pod odborným vedením vlastních kvalifikovaných tutorek studující ústecké germanistiky získávají znalosti z oborové didaktiky formou online kurzu a zároveň si osvojují dovednosti a kompetence potřebné pro následnou učitelskou praxi.

Letos v červnu byla na UJEP podepsána smlouva s Goethe-Institutem v Praze, který podporuje zavedení této nové metody.

Druhou novinkou je navázání spolupráce s německou sítí škol DPFA. Díky tomu mohou ústečtí studenti a studentky učitelství německého jazyka realizovat svoji odbornou i pedagogickou praxi na vybraných saských školách.