Makovice Kalichu ukryla poselství


Poselství příštím generacím umístili do makovice věže Kalich v Litoměřicích. Do speciálně vyrobeného měděného tubusu vložili písemnosti a předměty dokumentující současnou dobu.

„V dopise budoucím generacím je uvedeno, že jsme převzali krásně postavené město s mnoha památkami, o které se staráme i nadále. Za poslední roky bylo realizováno více než sto projektů. V dopise je zmíněno, že si velmi vážíme toho, že neprožíváme období válek. Bohužel v tuto dobu prožíváme komplikované chvíle spojené s pandemií, věřím však, že vše se nakonec dobře vyvine,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

Během rekonstrukce střešní krytiny věže tým odborníků v květnu vyjmul z původní makovice poselství generace z 18. a 19. století, které je nyní v rukou archivářů a restaurátorů.

Kromě dopisu je v tubusu i soupis stavebních prací při současné rekonstrukci Kalicha a odborníků, kteří se na nich podíleli, orientační přehled cen základních potravin a služeb v centru města, seznam vedení města v květnu roku 2021 nebo výroční zpravodaj vydaný u příležitosti oslav 800 let od založení města, aktuální Radniční zpravodaj, pamětní mince, současná stokorunová bankovka a mince v hodnotě padesát korun, záložka s fotografiemi města a letošní kapesní kalendář.