Minerály Českého středohoří v ústeckém muzeu

Foto: Jiří Preclík

Ústecké muzeum otevřelo v uplynulých dnech pro veřejnost jedinečný výstavní projekt „Minerály Českého středohoří“.  Jedná se nejen o největší mineralogickou výstavu v dějinách ústeckého muzea, ale bezesporu také o největší mineralogickou výstavu, která se vůbec kdy věnovala minerálům Českého středohoří. Výstava je přístupná do 25. března 2018.

České středohoří je jedinečná nezaměnitelná kopcovitá krajina v sousedství Krušných hor. Zrodila se z nitra země před 40 miliony lety. Mohutná sopečná činnost zde zanechala typické panorama s množstvím kuželovitých vrchů. K bohatství zdejší neživé přírody, které není patrné na první pohled, patří také mnoho významných nerostů. Oblast je proslulá hlavně díky velkému počtu nalezišť dutinových minerálů, které vznikly během sopečné činnosti z kapalin cirkulujících na poruchách v zemské kůře nebo krystalovaly přímo z chladnoucího magmatu nebo lávy.

Výstava prezentuje unikátní kolekci minerálů nalezených v Českém středohoří. Jde o výběr nejkrásnějších a nejcennějších vzorků z muzejních i soukromých sbírek. Nejen kvalitou, ale i kvantitou je výstava jedinečná, k vidění je zde pohromadě takřka 1 500 vzorků minerálů.

První část výstavy představuje stará mineralogická naleziště. Jsou zde vystaveny historické sběry z ústeckého muzea a exponáty zapůjčené z okolních regionálních muzeí, z Národního muzea v Praze a z dalších institucí. V mnohých případech jde o nálezy ze světově proslulých lokalit, z nichž mnohé jsou dnes již zaniklé. Jsou to např. lokality u obce Dolní Zálezly s celou řadou dutinových zeolitů, zeofylit ze Starého vrchu u Radejčína, natrolit a apofylit z Mariánské skály v Ústí nad Labem, chabazity z Řepčic, augity z Paškapole, amfiboly z Lukova nebo aragonity z Číčova u Hořence a mnohé další. Některá z nalezišť byla dokonce první, a tedy typovou lokalitou určitého minerálu na světě, jako například v případě zeofylitu a hibschitu.

Tak jako každá krajina má své obdivovatele, má je i naše sopečné pohoří. Snahy řady badatelů o detailní zkoumání minerálů této oblasti mají dlouholetou historii. Již od konce 18. století byly zdejší nerosty předmětem zájmu sběratelů, ale také řady odborníků. Druhá část výstavy je jakýmsi spojovacím prvkem mezi historií a současností, hlavně však představí samotné České středohoří a zvláště významné badatele i sběratele minerálů, kteří zde působili, včetně jednoho z nejvýznamnějších evropských vulkanologů Josefa Emanuela Hibsche (*1852-+1940), rodáka z Homole na Ústecku.

Třetí část výstavy obsahuje tzv. nové sběry, tedy exponáty zapůjčené především ze soukromých sbírek současných sběratelů. Na výstavě spolupracovalo více než 15 sběratelů. Minerály jsou řazeny podle tematických skupin (zeolity – natrolity, chabazity, thomsonity, phillipsity, analcimy ad., dále augity a amfiboly, apofylity, kalcity či aragonity a různorodé ostatní minerály). Jde o jedinečnou kolekci velmi kvalitních a esteticky hodnotných vzorků pocházejících z oblasti Českého středohoří, včetně poměrně nedávných objevů.

Závěr výstavy je pak věnován českému granátu (pyropu), minerálu, který je hojně šperkařsky využíván, a jehož hlavní naleziště jsou právě v Českém středohoří na Třebenicku. Představena je zdrojová hornina tohoto minerálu, historie jeho těžby a zpracování, množství přírodních i leštěných pyropů různých velikostí a tvarů, včetně historických i současných šperků.  Z nich je jedinečný náhrdelník z 18.století, jehož poslední majitelkou byla Ulrika von Lewetzov, poslední láska slavného básníka a také přírodovědce Johanna Wolfganga Goetha.

Hlavní kurátorkou výstavy je vědecká tajemnice Muzea města Ústí nad Labem Zuzana Vařilová, hlavním autorem výtvarného řešení výstavy je Richard Loskot. K výstavě byla jako doprovodná publikace vydána kolektivní monografie „Minerály Českého středohoří“, což je dosud nejobsáhlejší odborná publikace k tomuto tématu. Zároveň byl vydán mineralogický nástěnný kalendář na rok 2018. Vše je možné zakoupit nebo si objednat v Muzeu města Ústí nad Labem.

Muzeum města Ústí nad Labem