Muzeu chybějí návštěvníci


Oblastní muzeum a galerie v Mostě zůstávají zavřené. Jeho zaměstnanci ale podle ředitele Michala Soukupa nelení.

Jak současnou situaci zvládáte?

Stále nové jsou dvě přírodovědné výstavy, které zatím nejsou přístupné kvůli vládním opatřením – Ptačí stavitelé (o hnízdech) a Památné stromy Ústeckého kraje (doprovázená stejnojmennou publikací). Naše knihovna nedávno uspěla v grantové žádosti na restaurování vzácných knih a každý týden připravujeme nové příspěvky na facebookový profil, aby veřejnost byla co nejvíce informována o naší činnosti. Nová
jsou i některá ochranná opatření v souvislosti s koronavirem – například povinné testování, které uvádíme v život. A mezi nepříjemné novinky patří i několik havarijních událostí v provozu, které budeme muset rychle řešit. Jsem ale rád, že se například aktivně podílíme na
administraci smluv týkajících se koronavirové podpory – tím alespoň minimálně pomáháme mimo rámec běžných činností našemu zřizovateli – Ústeckému kraji. Velmi nám chybí návštěvníci, bez kterých je to tu jako bez života.

Dá se něco v této době plánovat?

Pracujeme na přeshraničních projektech (Umění pozdního středověku a Hračkářský průmysl v Krušnohoří), dále na projektu Panoráma starého Mostecka (s ministerstvem školství) a hodně času nyní věnujeme inventarizaci sbírek a jejich evidenci. Ekonomický a provozní úsek samozřejmě jedou naplno, protože jejich úkoly nelze odložit. Před dokončením je páté číslo našeho časopisu Pod Hněvínem a připravujeme i výstavy a další akce na dobu po skončení lockdownu.