Na očkování je kraj připraven, chybí ale vakcíny


Dnes spuštěný registrační systém pro očkování seniorů nad 80 let zatím nezaručuje termín, kdy můžou na vakcinaci přijít. Není pro ně dostatek očkovací látky. Až podle dodání dalších kusů vakcíny přijde zájemcům o očkování informace o volných termínech.

„Je nutné, abychom vakcíny dostávali v naplánovaném množství. Zatím to jde mimo nějaký systém, ale doufám, že se situace zlepší,“ komentoval dodávky vakcín hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a dodal: „Nemáme zatím takové množství, na které jsme připraveni.“

Souhlasí s ním i hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková. „Jakmile budeme mít dodávky takového rozsahu, abychom mohli poptávku uspokojit, okamžitě začne vakcinace seniorů,“ řekla Dana Vaculíková.

V současné době se očkují především zdravotníci a rozjíždí se i očkování v domovech pro seniory.

„Aktuálně probíhá očkování vysoce rizikových skupin obyvatelstva, jako jsou zdravotníci, senioři ve zdravotnických zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných, klienti domovů seniorů, ale také zaměstnanci těchto zařízení,“ přiblížil současný stav generální ředitel Krajské zdravotní Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem pro očkování proti covid-19 s tím, že je systém v Ústeckém kraji nastaven tak, aby byly všechny vakcíny použity. V současné době čekáme na dodávku dalších vakcín,“ doplnil generální ředitel Krajské zdravotní.

Krajská zdravotní společně s Ústeckým krajem počítá s naočkováním asi 60 tisíc seniorů. „Od února by pak mělo začít očkování prioritních skupin obyvatel opět s využitím centrálního rezervačního systému. V této fázi očkování by se jednalo o přibližně 280 tisíc obyvatel kraje,“ doplňuje jeho slova hlavní hygienička Krajské zdravotní.

Začít s očkováním lidí starších 80 let, je podle vedení kraje a Krajské zdravotní připraveno 14 očkovacích center v regionu. Jejich počet plánuje kraj zvýšit na dvacet. S vakcinací dalších lidí i výpomocí s očkováním od praktických lékařů se čeká na dodání očkovacích látek, které nejsou náročně na skladování při velmi nízkých teplotách.