Na přednášku o cenném lithiu


Série přednášek akademických pracovníků Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v obci Přestanov má pozitivní ohlasy, a to ještě zdaleka není u konce a před sebou má aktuálně žhavé téma o cenné surovině –  lithiu.

Už 18. listopadu od 18:00 h se v přestanovském Komunitním centru Zastávka uskuteční přednáška na aktuální téma nejen současnosti, ale zejména lokality Krušných hor – Historie, současnost a budoucnost těžby lithia v Krušných horách.

„Tím, že je akce určena pro nejširší odbornou, ale i laickou veřejnost, očekáváme podnětnou diskusi nejen občanů, kterých se těžba lithia v Krušných horách bezprostředně týká, ale i případné dotazy místních samospráv a starostů okolních obcí. Zároveň bychom chtěli upozornit na alternativní možnosti,“ upozorňuje starostka obce Přestanov. Miroslava Bechyňová.

Komunitní centrum Zastávka obce Přestanov je od 9. září do 16. prosince místem neformálního setkávání veřejnosti s výzkumníky dvou fakult UJEP, životního prostředí a přírodovědecké, v rámci série populárně-naučných přednášek. Vědci z UJEP zde představují výzkum na univerzitě a témata související se společností 21. století. Právě praktický přínos přednášky a záměr vyvolat diskusi přivedl její organizátory k myšlence propojit univerzitní vědce s odborníky z praxe.