Neplatičům pokut hrozí zabavení značek nebo nasazení botičky


Od prvního ledna letošního roku mají celníci, ale i Policie ČR a za určitých podmínek i obecní či městská policie novou páku při vymáhání pokut. V případě, že během kontroly zjistí, že řidič nemá uhrazenou pokutu za dopravní přestupky a navíc ji odmítne uhradit, tak jim hrozí, že jim na auto nasadí takzvanou botičku, nebo odeberou registrační značky. Dokud nedoplatek neuhradí.

Podle mluvčího krajské celní správy Jiřího Nejedlého od zavedení této novinky pozorují celníci při kontrolách změnu v chování řidičů-dlužníků. „Ještě v prosinci, kdy celníci při plnění svých kompetencí zjistili mezi kontrolovanými osobami 62 dlužníků s evidovanými nedoplatky ve výši téměř 460 tisíc korun, uhradilo dluh na místě jen 14 z nich (22 %), ostatní si nechali dát složenku. Celníci vymohli na místě pouze částku 13 150 korun,“ popisuje mluvčí celní správy.

Během ledna se hlídce ústeckých celníků podařilo odhalit mezi kontrolovanými řidiči 20 dlužníků, u kterých byl evidován společný nedoplatek ve výši bezmála 22 tisíc korun, pod hrozbou odebrání registrační značky či nasazení botičky svůj dluh všichni na místě ochotně uhradili. Nejvyšší vybraný dluh byl 5 500 korun, nejnižší 200 korun.

„Řidiči, u kterých je zjištěna neuhrazená pokuta, mají možnost svůj dluh uhradit na místě přímo u hlídky celníků v hotovosti v českých korunách nebo prostřednictvím platebního terminálu, kterým jsou služební vozidla vybavena, případně na pokladně každého celního úřadu,“ dodal Jiří Nejedlý s tím, že výši případného nedoplatku lze jednoduše zjistit na webových stránkách https://cportal.celnisprava.cz.