Nové turistické stezky ve výběžku – Kostelní a z Varnsdorfu do Spitzkunnersdorfu


Znáte Kostelní stezku, po které putovali v nejsevernější části republiky už naši předkové? Pro turisty je nově proznačena z Lipové až do Wehrsdorfu díky projektu Za společným dědictvím na kole i pěšky. Ústecký kraj prostřednictvím Klubu českých turistů provedl značení dosud chybějícího úseku až na hranice se Saskem.

Svůj výlet můžete začít u podstávkového domu s informačním střediskem v Lipové, kam se dostanete pohodlně zelenými autobusy. Po stejné barvě pokračujte kolem Zámeckého rybníku, zámku Lipová, který prochází rekonstrukcí, kostela Šimona a Judy z roku 1695 a kolem opravených božích muk či křížků až k lipové aleji. Lipová alej je dlouhá cca 850 m a na jejím konci po pozvolném stoupání najdete nově zbudovaný přístřešek se stolem, lavicemi a informační tabulí odkazující na další lákavá místa v okolí. Např. nejsevernější bod republiky je odtud pouhých 7 kilometrů. V rámci projektu byly osazeny ještě další 3 dřevěné informační tabule v designu podstávkového oblouku.

Z vršku je krásný výhled na Lipovou a přilehlé údolí. Ideální místo se na chvíli posadit, než budete pokračovat k Třípanskému kameni, který zde stojí od roku 1750. Označuje místo, kde se stýkaly hra-nice tří panství v nadmořské výšce 470 metrů. Panství majitelů Lipové hrabat Salm – Reifferscheidů, panství pánů ze Saly vlastníků Sohlandu a panství budyšínské kapituly svatého Petra. Od hranice do obce Wehrsdorf je Kostelní stezka značena červeně a dovede vás až ke Kostelu Nejsvětější Trojice. Svůj název stezka získala, protože němečtí obyvatelé Wehrsdorfu katolického vyznání chodili až do období třicetileté války do Lipové na mše.

„Kostelní stezka je další ukázkou spolupráce Ústeckého kraje a Klubu českých turistů v českosaském příhraničí. Mimo turistického významu je zde zřetelný i historický kontext českoněmeckých vztahů a náboženská dimenze sousedství evangelíků a katolíků v této oblasti,“ doplňuje Jiří Řehák, náměstek hejtmana.

Dalším přeshraničním pěším propojením vzniklým z projektu Za společným dědictvím na kole i pěšky je nově proznačená cesta z Varnsdorfu přes Špičák do Spitzkunnersdorfu. Jak uvádí Jiří Válka, ve-doucí oddělení cestovního ruchu Ústeckého kraje: „Jedná se trasu hojně navštěvovanou obyvateli Varnsdorfu, běžci nebo pejskaři, ale abychom sem mohli poslat turisty, bylo třeba doplnit turistické značení. Tato trasa byla již nějakou dobu v plánu KČT a díky projektu se ji podařilo zrealizovat. Nyní doufejme ve zpřístupnění Hrádku nebo ještě lépe za příznivých okolností ve výstavbu rozhledny na Špičáku.“

Na náměstí ve Varnsdorfu hledejte žlutou turistickou značku, pokračujte městem v souběhu s evrop-skou dálkovou trasou E10 na Špičák a odtud po dříve neznačené cestě k hranici a podél hranice. Zde se napojíte na německou červenou turistickou značku Lausitzer Schlange, po které se dostanete až do Spitzkunnersdorfu. Odtud stojí za to vystoupat na 471 metrů vysoký vrchol zvaný Grosser Stein, ze kterého je překrásný panoramatický výhled na Horní Lužici, Jizerské hory i Krkonoše


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*