Nové vybavení pro žáky elektrotechnických oborů na Střední škole AGC a.s. přináší inovaci a bezpečnost do výuky


Střední škola AGC a.s. se neustále snaží poskytovat svým žákům nejmodernější prostředí pro jejich vzdělávání a rozvoj. V tomto duchu nedávno investovala do nového vybavení pro elektrotechnické obory, které posouvá výuku na novou úroveň. Jednou z klíčových akvizic jsou třífázové motory UV-128 od dodavatele Diametral a.s., které přinášejí široké možnosti odborné přípravy a zároveň zvýšenou bezpečnost pro žáky.

Výukový panel UV-128 představuje třífázový elektromotor, který umožňuje provoz v režimu Y/D (hvězda/trojúhelník), což je základní znalost pro každého budoucího elektrotechnika. Nicméně to, co dělá tyto motory výjimečnými, jsou jejich pokročilá bezpečnostní opatření.

Kromě toho, že tyto motory mají výkon pouhých 120 W a váží necelých 6 kg, jejich hřídel je vybavena krytem, který slouží jako ochrana proti náhodnému kontaktu obsluhy s rotující hřídelí. Tento kryt je navržen tak, aby se při roztočení motoru červeně rozsvítil, což varuje obsluhu před možným nebezpečím a minimalizuje riziko úrazu. Tato inovativní bezpečnostní funkce přispívá k ochraně žáků a zvyšuje povědomí o bezpečnostních standardech v pracovním prostředí.

Nové vybavení nejen zvyšuje bezpečnost, ale také umožňuje žákům ještě více prohlubovat své odborné kompetence v oboru elektrotechniky. Díky pokročilým funkcím a technologiím v těchto motorech mají žáci příležitost získat praktické dovednosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro úspěšnou kariéru v oblasti elektrotechniky a elektromechaniky.

Střední škola AGC a.s. se tímto krokem opět potvrzuje jako lídr ve vzdělávání a přináší svým studentům nejlepší možnosti pro jejich budoucí úspěch v profesionálním světě. Tato investice do moderního vybavení je jasným signálem, že škola se zavazuje poskytovat vzdělání na nejvyšší úrovni a stát se prostředím pro rozvoj a růst každého budoucího odborníka.