Od ledna bude nově platit vstupenka do Památníku Terezín 4 dny


Počínaje prvním lednem příštího roku dojde v reakci na požadavky návštěvníků k úpravě podmínek vstupného do Památníku Terezín. Za cenu jen o málo vyšší než je současné vstupné budou návštěvníci Památníku nově moci rozložit svou prohlídku až do 4 dní a to vše v ceně jedné vstupenky. Současně s tím bude nově umožněn vstup zdarma všem dětem až do 10 let věku.

„Změnou vycházíme vstříc všem těm, pro které bylo jednodenní vstupné vzhledem k rozsahu našich expozic a emočním nárokům prohlídky nedostatečné. Doposud jsme žádosti o prodloužení platnosti vstupenek i do dalšího dne řešili individuálně, od nového roku to již nebude třeba – tuto možnost budou mít všichni, a to až na 4 dny,“ uvedl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. 

Památník Terezín rozhodl zavést jedno společné vstupné, které v sobě bude zahrnovat všechny objekty, jež má v Terezíně ve své správě. „Památník Terezín stojí na prahu velkých změn ve svém fungování, které jsou navázány na plánovanou rekonstrukci Muzea ghetta v Terezíně a centrálního parkoviště před Malou pevností, jehož součástí by mělo být nové informační centrum. Naším cílem je být pro naše návštěvníky co nejpřívětivější a usnadnit jim jejich návštěvu Terezína, jak jen to je možné. Zjednodušení vstupného a zároveň prodloužení jeho platnosti považujeme v rámci těchto našich snah za správné kroky a pevně věříme, že právě tak budou návštěvníky přijaty,“ doplnil Roubínek.