Oranžové jízdy vynesly každé z obdarovaných organizací více než 25 000 korun


Charitativní Oranžové kolo  se v pátek 8. září naplno rozjelo během prvního dne Mosteckých slavností. Návštěvníci, a to bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání, se tak svým minutovým šlapáním  zapojili na oranžových handbike do pomoci dvěma příspěvkovým organizacím, a to 1. mateřská škola Most a Středisko volného času Most. Celkem se uskutečnilo ve dvojici 139 jízd, což obnášelo 278 jednotlivců, jejichž zásluhou si tak obě městské organizace mezi sebe přerozdělily 51 O52 koruny.

První mateřská škola Most se skládá ze šesti odloučených pracovišť, konkrétně MŠ K. H. Borovského, MŠ Pod Lajsníkem, MŠ Fr. Kmocha, MŠ Bělehradská, MŠ Husitská, MŠ U Cáchovny. „Jsme výjimeční rozsahem poskytovaných služeb a jako jediná organizace nabízíme rovněž internátní provoz pro děti v MŠ Fr. Kmocha. Rodiče tak mají možnost využít naše služby nepřetržitého provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.  Mateřská škola Husitská, kam celá částka ve výši 25 782 koruny poputuje na nákup učebních pomůcek, je speciální mateřinkou pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami,“ uvedla během poděkování Šárka Procházková, ředitelka příspěvkové organizace.

Jak ještě dodala, rovněž MŠ K. H. Borovského letos poprvé otevřela třídu pro dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. „Všechny naše mateřinky jsou moderně vybaveny, mají dostatek hraček i pomůcek, chutnou kuchyni a nadstandardně vybavené školní zahrady. Veškerý personál, od kvalifikovaných učitelek přes zkušené kuchařky až po usměvavé paní uklízečky, se přitom snaží, aby se děti cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu. Prostě, aby byly šťastné a spokojené,“ doplnila Šárka Procházková.

Středisko volného času Most celoročně zabezpečuje zájmovou, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost pro všechny věkové kategorie. Jeho součástí je i Mateřské centrum Duhová školička. Je určeno pro děti a jejich rodiče na mateřské/rodičovské dovolené. Finanční částku ve výši 25 270 korun středisko využije na nákup sportovního vybavení pro dětské kroužky.

„Naší hlavní náplní během školního roku jsou zájmové kroužky různého zaměření – sportovní, hudební, přírodovědné, jazykové, výtvarné, technické, modelářské a jiné. Dále organizujeme akce netradičního a zábavného charakteru pro veřejnost a spolupracujeme na akcích města Mostu. Také pořádáme postupová kola vědomostních a sportovních soutěží pro žáky základních a středních škol vyhlašovaných  ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Během jarních a letních prázdnin zajišťujeme příměstské a pobytové tábory. Velikonoční, podzimní a zimní prázdniny pak u nás probíhají ve znamení různých výletů, soustředění a akcí pro veřejnost,“ přibližuje činnost druhé příspěvkové organizace její ředitelka  Danuše Lískovcová.

Nadace ČEZ se za jednadvacet let svého působení stala jednou z nejrespektovanějších v republice.  „Od svého prvního nasazení, kdy opravdu šlo o stacionární rotopedy, prošla jeho podoba různými obměnami až k dnešním dvěma oranžovým handbike. Chtěli jsme tak dát šanci i těm, co jsou sami zdravotně postižení, a přesto chtějí pomoci druhým. Zájem o minutové charitativní jízdy ve prospěch druhých je přitom vždy abnormálně veliký. Nejinak tomu bylo i teď v Mostě. Veliké poděkování patří za nás všem, kteří se do jízd zapojili. Bez nich bychom přeměnit vyjeté body na faktické finanční částky pochopitelně nemohli. Věřím, že se stejným zájmem se Oranžové kolo setká už v pátek, a to v Ústí nad Labem v areálu letního kina, během multižánrového festivalu Energie pro kulturu,“ uzavírá Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*