Pomáháme rodinám s distanční výukou


Koronavirus uzavřel školy, a tak jsou děti opět odkázány na distanční a online výuku.

Řada rodin bohužel nemá k dispozici potřebnou techniku. Díky spolupráci s Domovem pro seniory v Bystřanech jsme mohli 15 rodinám poskytnout počítače potřebné k dálkové výuce. „Obrátilo se na nás několik rodin s prosbou o pomoc,“ popisuje situaci Miroslav Mirga, sociální pedagog v Salesiánském středisku, „a tak jsme se rozhodli reagovat na současnou krizi.“ Většinu počítačů poskytlo středisko ze svých rezervních zásob, zbytek doplnil Domov pro seniory v Bystřanech.

„Přednostně počítače zapůjčujeme dětem a mladým lidem, kteří s námi jsou v dlouhodobějším kontaktu a můžeme tak zhodnotit, že počítač opravdu k výuce využijí,“ doplňuje Miroslav Mirga. Jednou z těchto skupin jsou také stipendisté – studenti středních škol, které středisko prostřednictvím společnosti Člověk v tísni pravidelně podporuje ve studiu. Mezi vytipovanými rodinami jsou dále rodiny samoživitelů anebo vícečetné rodiny. Tato pomoc má za cíl nejen zajistit, aby děti neztratily krok se spolužáky, ale má také odlehčit učitelům. Po ukončení nouzového stavu tak nebudou muset řešit rozdíly ve znalostech jednotlivých žáků.

Hana Machová, Salesiáni Teplice