Prohlídky teplického gymnázia


Gymnázium Teplice pořádá po celé letní prázdniny 2018 prohlídky svých prostor a sbírek.  Naši průvodci jsou připraveni vám vše ukázat a také okomentovat. Vstup je z Alejní ulice – hned vedle vjezdu na parkoviště u Billy. Vstupné je 20 korun za dítě do 15 let a 40 korun za dospělého. Otevřeno je každý den kromě pondělí od 13 do 17 hodin. Letos nabízíme tyto okuhy:

REPUBLIKA 100

Velká výstava ke slavnému výročí vzniku Československa. Je instalována v Beuronské kapli a přilehlých prostorách. Expozici tvoří výtvarná díla našich žáků a předměty ze školních sbírek.

První část je věnována našim jedenácti prezidentům. Můžete si zkusit přiřadit k jejich obrazům příslušné události či artefakty.

Ve druhé části jsou portréty sta českých osobností, které jsme vybrali jako reprezentanty uplynulého století. Ověřte, zda je znáte a zda byste je také zařadili do TOP 100.

Třetí část obsahuje komiksy připomínající důležité události posledního století a jejich odraz v teplické skutečnosti. Posuďte, jak je naši žáci ztvárnili.

Čtvrtá část je nahoře na kůru. Zde připomínáme historii naší školy. Nahlédnout můžete do školní kroniky, na stará tabla či do vitrín s pomůckami k jednotlivým předmětům. Vystaveny jsou i školní publikace a staré učebnice.

Pátá část je umístěna v bývalém refektáři – klášterní jídelně. Jsou zde vystaveny naše státní symboly. Můžete je zkusit zařadit do jednotlivých údobí historie naší republiky.

Šestá část je také v refektáři. Jde o staré školní pomůcky, se kterými je dovoleno si hrát. Můžete si na nich ověřit, co vznikne rotací rovnoramenného lichoběžníku, případně zkuste sestavit model molekuly metanu.

BEURON 25

Po téměř čtvrtstoletém úsilí jsme letos 8. března otevřeli nově zerekonstruovanou Beuronskou kapli. Tak ji nazýváme podle uměleckého stylu, ve kterém je vyzdobena. Správně se však nazývá kaple Nanebevzetí Panny Marie. O historii této ojedinělé památky vypráví výstava instalovaná v boční chodbě vedle kaple.

DIDAKTICKÝ PARK

Na školních chodbách – hlavně budovy B – je instalováno velké množství exponátů, které jsou interaktivní. Můžete na ně sahat a hrát si s nimi. Nejvíce jich je zaměřeno na různé fyzikální jevy a principy, ale najdete i další zaměřené na matematiku či biologii.

BIOPARK 10

Naše školní zoologická zahrada slaví deset let existence. Od roku 2008 se značně rozrostla. Dnes v ní můžete vidět téměř 150 druhů živočichů. Největší z nich jsou lamy, největší ptáci jsou pštrosi emu, největší plazi jsou krokodýli čelnatí, největší opice jsou lemuři a největší šelmy jsou ženetky. Tak se na ně přijďte podívat.

Koupit si můžete suvenýr ve formě našeho školního medu, ostnu dikobraza či peříčka exotického ptáka.

Více o Bioparku GT zde.

Gymnázium Teplice