Projekt za tři čtvrtě miliardy má první zelenou


Ulicemi města budou Ústečané cestovat autobusy využívajícími pro svůj pohon vodík. Veřejná soutěž na dodávku nových autobusů proběhla, je vybrán dodavatel a první vodíkové autobusy by tak mohly svézt pasažéry už za dva roky.

Dvanáctimetrové autobusy s vodíkovými palivovými články budou nízkopodlažní, klimatizované a s dojezdem 330 kilometrů. Doba plnění nádrží trvá maximálně patnáct minut.

Ústecký projekt vodíkové hromadné dopravy je v Česku unikátní pro svoji komplexnost, mnohostranné využití i ekonomickou výhodnost. Počítá totiž s výrobou, čištěním a plněním vodíku do vozidel na jednom místě.

Spolchemie produkuje vodík jako odpadní produkt při výrobě epichlorhydrinu, přímo v areálu chemičky se bude dočišťovat, komprimovat a dodávat do plnicí stanice v souběžné Solvayově ulici. Plnička bude sloužit nejen dopravnímu podniku, ale i ostatním dopravcům s vozy na vodíkový pohon. Kromě plničky bude českým dopravcům sloužit i zrekonstruovaná dílna na licenční servis vodíkových autobusů. Ústí nad Labem se tak stane centrem nové, čisté technologie.

Autoři projektu nyní dostali „zelenou“ na cestě k fungující vodíkové mobilitě. Dopravní podnik města Ústí nad Labem získal status strategického projektu Ústeckého kraje v rámci přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace, a má tak reálnou šanci získat značnou evropskou dotaci. O jeho zařazení do evropského programu ještě oficiálně rozhodne vláda. Dopravní podnik vyčíslil náklady projektu na 723 milionů korun, dotace by měla pokrýt až 85 procent investice.

„Brusel pak vypíše během prvního čtvrtletí příštího roku výzvy na získání dotací a my bychom měli v polovině příštího roku vědět, zda jsme definitivně uspěli,“ řekl Žít předseda představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem Martin Prachař. Podle jeho názoru jsou hlavními přínosy zavedení vodíku do ústecké hromadné dopravy: její zatraktivnění, výrazné snížení produkce škodlivých látek v ovzduší a méně hluku.

„Pro Ústí nad Labem je výstavba stanice a pořízení vodíkových autobusů zlomovou událostí pro budoucí rozvoj ekologicky smýšlejícího města,“  uvedl dříve ústecký primátor Petr Nedvědický. „Naším cílem je, aby doprava ve městě byla už jen vodíková a trolejbusová,“ doplnil Martin Prachař, podle kterého všichni posuzovatelé projektu oceňují přímé napojení na Spolchemii.

Efektem je příznivá cena vodíku a nezatěžování životního prostředí zbytečnou přepravou. „Jsme opravdu rádi, že se můžeme tímto způsobem podílet na zlepšení kvality života v našem městě,“ uvedl k projektu ředitel Spolchemie Daniel Tamchyna.