Roudnickou nemocnici povede nově Peter Kysela


V čele Nemocnice Roudnice nad Labem stane zkušený zdravotnický manažer Peter Kysela. Jeho cílem bude navázat na zahájenou investiční výstavbu v Roudnici a připravit podmínky pro další růst kvality péče, včetně akreditace nemocnice.

Bohaté zkušenosti nasbíral hlavně jako ředitel Nemocnice Vršovice, která se pod jeho vedením dokázala z malého pražského zdravotnického zařízení vypracovat až do pozice renomovaného pracoviště specializovaného na ortopedii, rehabilitaci a následnou intenzivní péči. Dnes Nemocnice Vršovice patří, v některých oblastech, dokonce k evropské špičce v oboru. A jedním ze záměrů, které si s sebou Peter Kysela do města nad Labem přináší, je i nastartování spolupráce a vzájemná synergie mezi oběma zařízeními.

„Stavět chceme na pevných základech, které v Roudnici již jsou. Je tady velmi kvalitní porodnice, chirurgické pracoviště, rehabilitace, interna a další pracoviště poskytující velice kvalitní péči a služby o pacienty,” říká nový ředitel Nemocnice Roudnice. Z užší vazby mezi oběma nemocnicemi, které od sebe dělí jen pár desítek minut jízdy autem, bude profitovat hlavně pacient.

„Jedním z cílů je například rozšíření spektra operačních výkonů a tím i zlepšení jejich dostupnosti pro pacienty z Roudnice a okolí. Stejně tak se chceme zaměřit na kvalitu poskytované péče a v horizontu dvou let získat akreditaci pro nemocnici.”

Jedním z prvních jednání, které v nové funkci Peter Kysela plánuje, je i návštěva roudnické radnice, při které chce vedení města informovat o dění v nemocnici a záměrech svých i Nemocnice slouží primárně lidem z Roudnice nad Labem a okolí, takže dobrou spolupráci s místní samosprávou považuji za základ,” uzavírá nový ředitel s tím, že vedle provozu nemocnice dojde řeč i na možnost spolupráce při náboru zdravotnického personálu.