Rumburská nemocnice je součástí Krajské zdravotní


Lužická nemocnice v Rumburku patří od 1. července pod společnost Krajskou zdravotní. Fungovat bude jako odloučené pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V zařízení budou poskytovat čtyři základní obory péče – chirurgii, dětské a interní lékařství a gynekologii. V čele nemocnice bude coby ředitel stát Michal Tichý.

„Kloním se k názoru, že začlenění Lužické nemocnice do Krajské zdravotní je skvělou zprávou především pro pacienty. Budu se maximálně snažit přispět k tomu, aby se provoz nemocnice stabilizoval, a aby společné úsilí všech zaměstnanců i managementu vedlo k úspěšné realizaci plánované rekonstrukce, která přispěje k zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče v tomto mikroregionu Ústeckého kraje.“

Michal Tichý působí v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem mimo jiné jako specialista na klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči. Stojí v čele Centra parenterální výživy pro pacienty nacházející se v domácím sociálním prostředí, které je jediné svého druhu v Ústeckém kraji.