Soutěží se o budoucí rozvoj jezera Milada


O rozsáhlé území jezera Milada se začali zajímat odborníci, kteří připraví návrhy pro jeho budoucí rozvoj. Palivový kombinát Ústí vyhlásil mezinárodní Krajinářsko-urbanisticko-architektonickou soutěž na území jezera Milada. Týmy složené z architektů, krajinářů, přírodovědců, odborníků na cestovní ruch a několika dalších profesí budou moci připravit návrhy na zapojení celého území do okolní krajiny včetně sociálních dopadů navržených realizací.

Organizace soutěže se ujala renomovaná společnost, která připravila všechny podklady a bude nadále celou soutěž řídit. Vyhlášení soutěže předcházela téměř půlroční přípravná fáze, ve které se přizvaní odborníci z různých profesí vyjadřovali k informacím do zadávací dokumentace. Kromě několika pracovních skupin, proběhla také dvě setkání s veřejností, v ústeckém sále Hraničář, kde měli obyvatelé okolních měst a vesnic možnost vyjádřit se k budoucímu širšímu zapojení jezera do jejich života. Bylo také možné se zúčastnit komentované prohlídky jezera Milada.

„Jsem velmi rád, že po měsících náročných příprav můžeme soutěž vyhlásit a vyzvat odborníky ke zpracování jejich zajímavých nápadů. Soutěž jsme vyhlásili jako mezinárodní a budeme se těšit na komplexní řešení všech stránek tohoto složitého prostoru,“ řekl Walter Fiedler, ředitel palivového kombinátu.

Do konce července 2020 je možné podat žádost o účast v soutěži včetně portfolií referenčních prací. Do konce listopadu 2020 se budou odevzdávat návrhy v 1. fázi soutěže a ke konci března 2021 odevzdají návrhy účastníci 2. fáze soutěže vybraní odbornou porotou. Výsledky soutěže budou známy v dubnu příštího roku.


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*