Správa železnic otevřela infocentrum k vysokorychlostní trati


V podchodu na ústeckém hlavním nádraží se otevřelo nové infocentrum. Lidé zde získají informace o přípravě vysokorychlostní trati (VRT) Drážďany – Praha. Kromě vyškolené obsluhy zde informační panely, na kterých se zájemci dozví vše o probíhající přípravě této trati. Infocentrum zatím bude otevřeno jen některé dny v týdnu, do budoucna pak každý pracovní den.

„Cílem otevření tohoto infocentra je posílení komunikace přípravy VRT. Návštěvníci zde najdou kromě informačních panelů také 3D model Krušnohoří a díky intenzivní spolupráci s německými kolegy z DB i ukázky odvrtané horniny, kterou získali při průzkumu podloží budoucího Krušnohorského tunelu,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Kromě detailů o přípravě jednotlivých úseků VRT a jejich vlivu na životní prostředí a ekonomiku si tu návštěvníci rozšíří znalosti o umělých stavbách, zejména mostech a tunelech nebo o principech trasování nových železnic.