Startuje výstavba dalšího úseku D7 u Loun

Foto: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic předalo staveniště zhotoviteli a tím pokračuje ve výstavbě dálnice D7. Jedná se o úsek zkapacitnění obchvatu u Loun. Podle Ředitelství silnic a dálnic je to 6,1 kilometrů dlouhá stavba, která počívá v rozšíření silnice I/7 o jeden jízdní pás na směrově dělenou čtyřpruhovou kategorii.

Zhotovitelem je sdružení Eurovia a Herkul a vysoutěžená cena je podle smlouvy 773,36 milionu korun bez DPH. Slavnostní zahájení se uskuteční v září tohoto roku. Stavba potrvá dva roky.