Studium cizího jazyka bez studia v zahraničí je polovičaté

Foto: UJEP Ústí nad Labem

Studenti a studentky ústecké germanistiky naplno využívají možnosti dlouhodobých studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí.

To, že se cizí jazyk nejsnadněji učí přímo v zemi, kde se jím hovoří, je všeobecně známá věc. Proto ústecká katedra germanistiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem cíleně zprostředkovává svým studentům a studentkám jedno i vícesemestrální pobyty v rámci výměnného programu Erasmus+.

„Díky našim dlouholetým aktivitám a kontaktům se zahraničními partnery se nám podařilo navázat partnerství s více než dvaceti vzdělávacími institucemi nejen v německojazyčné oblasti, ale i v celé řadě dalších evropských zemí,“ upřesňuje vedoucí katedry docentka Renata Cornejo. „Prakticky všichni naši studující tak mají možnost vyjet minimálně na jeden semestr, ale často i na celý rok na univerzitu podle svého výběru,“ dodává.

Nejde ale jen o to naučit se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalit, studenti a studentky poznávají zároveň i kulturu a každodenní život dané země, navazují kontakty i celoživotní přátelství. Během pracovních stáží získávají také první praktické zkušenosti pro svou budoucí práci či povolání, ale hlavně notnou dávku sebevědomí a zkušenost poradit si v novém a neznámém prostředí. V neposlední řadě však takto studující získávají díky osobní zkušenosti poměrně reálný obraz navštívených zemí, oproštěný od stereotypů a předsudků.

Studentka druhého ročníku oboru Interkulturní germanistika Barbora Ziková, která strávila prostřednictvím stipendia studentské organizace GFPS semestr na univerzitě v německém Erfurtu, vyzdvihuje i přínos pobytu pro samotné studium germanistiky: „Po návratu z Německa mám díky lepší znalosti němčiny, zvýšené odbornosti a tím nabytému sebevědomí mnohem větší požitek se seminářů a přednášek, které zde v Ústí navštěvuji. Nebojím se jít do debaty a obhajovat své názory.“

Studentka 2. ročníku magisterského studijního oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu Bc. Lucie Říhová absolvovala v rámci programu Erasmus+ celkem čtyři studijní pobyty a stáže (ve Španělsku, Estonsku, Portugalsku a Itálii). Doporučuje svým začínajícím spolužákům: „Neváhejte a jeďte! Je to úžasná a neskutečná šance pro rozšíření vlastních obzorů. Navíc dostanete stipendium, takže na náklady nebudete sami. Taková možnost už se vám v budoucnu nemusí nikdy naskytnout.“ S úsměvem však dodává: „Musím ale varovat, studium a pobyt v zahraničí jsou silně návykové. Jak vyrazíte jednou, musíte znovu.“

„Velice mě těší, že naprostá většina našich studentek a studentů tyto možnosti využívá, a sice nejen prostřednictvím programu Erasmus+, ale i dalších stipendijních nabídek, např. od německé organizace DAAD, rakouské ÖAD nebo studentské organizace GFPS, která vznikla před lety v Ústí nad Labem. Vybraní studenti magisterského studia Německé filologie u nás dokonce mohou získat tzv. dvojitý – český a německý – diplom, neboť druhý rok svého studia absolvují díky stipendiu na naší partnerské univerzitě v Bayreuthu,“ uzavírá Cornejo.

UJEP Ústí nad Labem


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*