Terezínská tryzna bude letos až v září


Tradiční pietní akce Terezínská tryzna, konaná každoročně vždy třetí neděli v květnu bude kvůli epidemické situaci přesunuta na neděli 5. září.

„Jak se blížil její letošní termín, který vychází na 16. května, a bylo zapotřebí začít s nutnými přípravami, stáli jsme opět před rozhodnutím, zda je reálné, aby se akce mohla uskutečnit v takovém rozsahu, jak si podle svého významu zaslouží. Dospěli jsme k názoru, že to možné není. I pokud, bychom měli v květnu otevřeno, bylo by v platnosti mnoho omezení, která by akci limitovala. A tak jsme se společně s dalšími spoluorganizátory rozhodli akci přesunout na náhradní termín,“ řekl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.

Terezínská tryzna je nejvýznamnější vzpomínkovou akcí Památníku Terezín a koná se s výjimkou loňského roku každoročně již od roku 1946.