Těžit se bude déle, důl Bílina získal kladný posudek vlivu na životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí vydalo kladný posudek vlivu na životní prostředí EIA k prodloužení těžby uhlí v dole Bílina do roku 2035. Kladné stanovisko ještě neznamená povolení k těžbě. To musí udělit báňský úřad.

Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Petry Roubíčkové musí společnost Severočeské doly splnit 31 podmínek, které minimalizují dopady těžby na zdraví obyvatel a životní prostředí.

„Mezi nejdůležitější podmínky patří realizace nových protihlukových a protiprašných opatření v podobě valů a výsadby zeleně, k omezení prašnosti přispěje změna postupů při samotné těžbě a dopravě uhlí. Stav ovzduší i hluku bude pravidelně monitorován a vyhodnocován, aby obce a obytné zóny byly uchráněny před dopady těžby,“ popisuje tisková mluvčí.

Mezi těmi, kdo jsou přímo dotčeni těžbou a které se záměrem souhlasí bez připomínek, jsou Krajský úřad Ústeckého kraje, Světec a Bílina, připomínky k záměru pak zaslaly Mariánské Radčice a Braňany nebo Osek a Duchcov. Nesouhlas vyjádřil Litvínov.

Současná těžba je na dolu schválena už od roku 2010, a to do roku 2030. Prolomení limitů na lomu Bílina chválila vláda v roce 2015 na jednání v Ústí nad Labem. Díky změně postupů a technologií by měla mít těžba i přes její prodloužení o pět let, postupně nižší dopady na životní prostředí a zdraví lidí oproti současnému stavu.