Tříkrálová sbírka startuje


Letos už podevatenácté bude v Ústí nad Labem a okolních vesnicích probíhat Tříkrálová sbírka, jedna z největších celorepublikových dobročinných akcí, pořádaná Charitou ČR.

V Ústí nad Labem zajišťuje sbírku Oblastní charita Ústí nad Labem, která v období od 3. do 10. ledna vyšle své koledníky z řad dobrovolníků, dětí i dospělých. Veřejnost může přispět dobrovolnou finanční částkou do zapečetěných pokladniček, označených červeným logem Charity ČR.

Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti o narození Pána Ježíše, koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí.

Jako výraz poděkování obdrží každý dárce kalendařík a cukr s motivem Tří králů. Aby nebylo pochyb, že se jedná o ty pravé koledníky, je každý vedoucí skupiny vybaven identifikační průkazkou s osobními údaji a logem Charity ČR.

Žehnání koledníků v kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskuteční 3. ledna 2018 od 14:30 hodin a od 16:00 hodin pak následuje doprovodný program.

Tříkrálovou sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili nejen do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru, ale chce lidi naučit sociálnímu cítění a pochopení pro všechny sociálně znevýhodněné lidi v ČR i v zahraničí. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.