Ústecká univerzita bude mít staronového rektora

Žezlo UJEP; archiv UJEP

Rektorem ústecké univerzity se stal znovu Martin Balej. Akademický senát jej zvolil na svém posledním zasedání. Balej získal hned v prvním kole hlasy nadpoloviční většiny všech členů senátu. Funkci bude vykonávat ve svém druhém funkčním období od 18. března 2019 do 17. března 2023.

„Důvěry, kterou ve mně opakovaně vložil univerzitní akademický senát, si nesmírně vážím. Setrvání na postu rektora mi umožní dokončit rozdělanou práci a využít dosavadní kontakty ve prospěch UJEP,“ říká staronový rektor univerzity Martin Balej.

Martin Balej neměl ve volbě protivníka. Jeho jméno se na kandidátní listině sestavené Volební komisí pro volbu kandidáta na jmenování rektorem zopakovalo celkem jedenáctkrát. Převážně ho navrhovali děkani či proděkani fakult a vědečtí pracovníci univerzity.

„Jsem přesvědčen, že patriotismus a jednotná univerzita jsou jedinou cestou, kterou se ústecká univerzita může ubírat. Uvnitř univerzity budu posilovat pozitivní sounáležitost a přátelskou mezifakultní spolupráci. Chci být rektorem celé univerzity, nikoliv jedné či dvou fakult,“ vzkázal ve svém projevu akademické obci Martin Balej.

Rektora jmenuje na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Návrh je podáván prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Kandidáti a členové Akademické obce mohou do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků voleb podat předsedovi akademického senátu písemnou stížnost na průběh voleb. Senát do 30 dnů od doručení stížnost posoudí, a buď ji zamítne, nebo volby zruší a vyhlásí nové. Funkční období rektora je čtyřleté. Funkci rektora může jedna osoba vykonávat na stejné vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

Martin Balej, rektor

 


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*