V chemičce se bude bourat. K zemi půjdou dvě chladicí věže


V litvínovském chemickém závodě dojde k demolici dvou z celkem osmi chladicích věží. Práce na likvidaci jedné ze tří věží uvnitř rafinérské části závodu a na likvidaci věže u hlavního vjezdu do areálu B11 u silnice 1/27 budou probíhat až do konce srpna a nebudou mít vliv na okolní prostředí a dopravu.

Stometrové chladicí věže sloužily k ochlazení vody oteplené ve výrobních technologiích jednotek v rafinérské části závodu. Postupnými změnami ve výrobních procesech došlo ke snížení potřebné chladicí kapacity. Z důvodu blízkosti dalších technologií není odstřel věží možný, proto budou postupně rozebrány.

Začátek demoličních prací na nevyužívané chladicí věži umístěné poblíž hlavní vjezdové brány u silnice 1/27 a na prostřední z trojice chladicích věží umístěných ve vzdálenější části areálu je plánován od června až do konce srpna. Obě chladicí věže budou demolovány postupným rozebráním pomocí hydraulických nůžek a demoličního bagru. Nebudou likvidovány žádné nebezpečné materiály, suť bude průběžně skrápěna pro snížení prašnosti, podrcena a dále využita jako zásypový materiál.


Napište první komentář

Přidat komentář