V muzeu se konal sraz „Ústeckých minidětí“


V rámci oslav Světového dne předčasně narozených dětí (17. listopadu) uspořádali lékaři a sestřičky z novorozeneckého oddělení ústecké Masarykovy nemocnice setkání „Ústeckých minidětí“. Akce byla určena nedonošeným dětem a jejich blízkým a konala se v předvečer světového dne v ústeckém muzeu.

„V Ústeckém kraji se oproti ostatním částem České republiky rodí nejvíce nezralých novorozenců. Celorepublikový průměr je okolo devíti procent, u nás v Ústeckém kraji je to přes jedenáct procent. Ročně je v našem perinatologickém centru pečováno v průměru o sto dětí s porodní hmotností nižší než patnáct set gramů. Díky pokrokům v medicíně se nám daří kvalitněji pečovat o předčasně narozené děti a výsledky naší péče jsou srovnatelné s ostatními centry v České republice,“ uvedl lékař Novorozeneckého oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Petr Janec.

Martin Pánek, který pravidelně setkání „Ústeckých minidětí“ organizuje, doplnil, že ústecké novorozenecké oddělení je jedním z 12 perinatologických center v České republice, které poskytuje péči všem patologickým novorozencům narozeným od 24. týdne těhotenství.

„Od začátku letošního roku do konce měsíce září jsme na našem oddělení pečovali o 229 předčasně narozených novorozenců. Z toho 29 dětí vážilo méně než jeden kilogram,“ dodal Martin Pánek.

„Všechna setkání předčasně narozených dětí doprovázených svými rodiči, lékaři a sestřičkami našeho novorozeneckého oddělení jsou plná radosti, štěstí a silných emocí. Nejinak tomu bylo i nyní, a já jsem velmi hrdý na práci všech zaměstnanců novorozeneckého oddělení naší nemocnice, které se právem řadí mezi ta nejlepší v České republice,“ uvedl ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice Josef Liehne.

V rámci setkání se křtil charitativní kalendář ústeckých minidětí s hráči amerického fotbalu SC BLADES. Děti si na několika stanovištích vyzkoušely své dovednosti, rodiče si vyslechli přednášky z úst zdravotníků. Zábavné odpoledne zakončilo hromadné vypouštění balónků v purpurové barvě, která je symbolem Světového dne předčasně narozených dětí.

V pátek 17. listopadu od 17 do 22 hodin, stejně jako v minulém roce, se purpurově rozzářila ústecká dominanta – výletní zámeček Větruše. Záštitu ústeckému Světovému dni předčasně narozených dětí udělila primátorka Věra Nechybová.