V rámci oceňování nejlepších knihovníků v kraji proběhl v knihovně křest Ďábla


V Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem v pondělí 3. října proběhlo vyhlášení výsledků 8. ročníku ocenění Knihovník Ústeckého kraje. Poprvé byli zároveň oceňováni i mladí knihovníci a knihovnice, kteří se zasloužili o mimořádný přínos knihovnickému oboru. V rámci slavnostního večera byla představena a pokřtěna také nová publikace Ďábel v knihovně a proběhla vernisáž stejnojmenné výstavy.

Severočeská vědecká knihovna ve spolupráci s Ústeckým krajem a Svazem knihovníků a informačních pracovníků od roku 2015 každoročně vyhlašuje ocenění Knihovník Ústeckého kraje. V rámci této ceny se tradičně vyhodnocuje činnost knihovnic a knihovníků ve veřejných knihovnách v obcích a městech s maximálním počtem 5 000 obyvatel.

„V letošním roce se rozhodl SKIP Drsný Sever kromě již tradičního Knihovníka Ústeckého kraje udělit ještě cenu Drsný MARK / Drsná MARKéta. Toto nové ocenění je určeno mladým, kreativním a aktivním knihovnicím a knihovníkům, kteří pracují v Ústeckém kraji minimálně 5 let a svou činností se významně zasloužili o přínos knihovnickému oboru,“ vysvětluje ředitelka krajské knihovny Jana Linhartová a dodává, že koncept nového regionálního ocenění vychází z ceny MARK, jež je na celorepublikové úrovni udělována od roku 2009.

Vítězkou ocenění Knihovník Ústeckého kraje 2022 se stala paní Jaroslava Hujová z Místní knihovny Mšené-lázně, díky jejíž činnosti se knihovna stala duší společenského a kulturního života v obci. Paní knihovnice je velmi aktivní, úzce spolupracuje jak s místní školou a školkou, tak i s nejrůznějšími spolky a organizacemi, jež v obci působí. Zároveň pro knihovnu vytvořila atraktivní webové stránky a své aktivity výborně prezentuje i prostřednictvím sociálních sítí. Druhé místo obsadila paní Lenka Uhrová z Místní lidové knihovny Peruc, na třetím místě se pak umístila paní Michaela Maule z Obecní knihovny v Lipové.

Zatímco letošnímu ročníku ocenění Knihovník Ústeckého kraje dominovaly ženy, ocenění Drsný MARK patří mužským zástupcům knihovnické profese. Prvním oceněným je pan Vladimír Kraft z Městské knihovny Litvínov, jenž vytvořil systém zážitkových lekcí informačního vzdělávání pro základní školy s cílem provést děti nástrahami moderních technologií. K těmto lekcím zároveň rozpracoval podrobnou metodiku, díky čemuž jsou přenositelné a realizovatelné i v dalších knihovnách v celé České republice. Druhým knihovníkem, který se může letos pyšnit cenou Drsný MARK, je pan Ondřej Kunc z Městské knihovny Louny, jenž spravuje projekt Třetí věk Louny, působí jako lektor při výuce technických předmětů a organizuje exkurze v rámci České republiky a Evropy. V lounském okresu zároveň zajišťuje regionální funkce, především se angažuje v přípravě a realizaci kulturních a vzdělávacích programů pro venkovské knihovny.

Vyhlášení obou ocenění se uskutečnilo  v reprezentativních prostorách palácové vily Carla Hermana Wolfruma, kde sídlí Vědecká část krajské knihovny. V rámci slavnostního večera zároveň proběhl i křest a prezentace nové knižní publikace Ďábel v knihovně, kterou vydala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. Kmotrou nové knihy, jež čtenářům představuje různé ztvárnění ďábla v literatuře a obrazech, se stala krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu Jindra Zalabáková.

 

Jan Černecký, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem