V železničním tunelu došlo k požáru vlaku, naštěstí jen jako


Hned deset jednotek hasičů vyjelo k nahlášenému požáru osobního vlaku v železničním tunelu Březno na trati Chomutov – Žatec. Ve vlaku nacházelo patnáct cestujících, strojvedoucí a průvodčí. Naštěstí šlo o taktické cvičení.

„Tento námět taktického cvičení měl za úkol prověřit činnost osádky vlaku a zaměstnanců Správy železnic při vzniku mimořádné události, prověřit možnost přístupových komunikací k železničnímu tunelu a možnost využití požárně bezpečnostních zařízení v něm instalovaných,“ popisuje Milan Tabi z krajského ředitelství hasičů.

Hasiči si tak procvičili taktické postupy v případě vzniku požáru vlaku v železničním tunelu, vyhledání a evakuaci osob v silně zakouřeném prostředí a ověřili funkčnost spojení mezi zasahujícími jednotkami.

„Poznatky získané při tomto cvičení pak budou využity při odborné přípravě jednotek požární ochrany nebo k případnému doplnění dalších technických prostředků potřebných pro zvládnutí takovéto mimořádné události,“ dodal Tabi.