Volit můžete i v nemocnici

ilustr. obr.

Volit do krajského zastupitelstva a části Senátu mohou i hospitalizovaní pacienti v nemocnicích. Volit můžou hospitalizovaní pacienti, kteří si vyřídili voličský průkaz. Ale volit mohou i pacienti bez voličského průkazu.

Podle informace z Krajské zdravotní stačí, aby pacienti měli trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku jako je nemocnice Krajské zdravotní v Děčíně, v Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Tito pacienti musí svůj zájem o hlasování ve volbách nahlásit své ošetřující sestře. V Nemocnici Děčín mohou pacienti, kteří se nechali zapsat na speciální seznam voličů, volit také do Senátu Parlamentu ČR.

Pacienti, kteří se nechali zapsat na zvláštní seznam pro senátní volby, ale budou propuštěni před konáním voleb, tak to musí nahlásit ošetřující sestře. Bez vyškrtnutí ze zvláštního seznamu by nemohli volit v jejich volebním okrsku.