Vybrané studenty ústecké průmyslovky čeká vzdělávání instruktory ČEZ Distribuce


Zástupci Střední průmyslové školy Resslova Ústí nad Labem a společnosti ČEZ Distribuce uzavřeli ještě před začátkem školního roku smlouvu o spolupráci s prvky duálního vzdělávání. Jejím cílem je propojit teoretickou výuku s praxí, podnítit u žáků zájem o energetiku a zajistit pro Skupinu ČEZ generaci budoucích zaměstnanců. Rozšíření spolupráce s ČEZ Distribucí vnímá vedení školy velmi pozitivně.

„Je to perspektivní zaměstnavatel, který má našim žákům hodně co nabídnout z pohledu praxe i v rámci zajímavých motivačních akcí, jako je například právě energetická či distribuční maturita, během nichž patří naši žáci mezi nejlepší. Navíc jsme vždy byli nějakým způsobem propojeni již v dobách bývalé Severočeské energetiky. Jsme rádi, že podpisem smlouvy se opět nastoluje stav, kdy někteří naši absolventi najdou hned po skončení výuky své uplatnění ve Skupině ČEZ,“ říká Jaroslav Mareš, ředitel školy.

„Duální vzdělávání je zaměřeno na propojení teoretické výuky s praxí a vychází z potřeb nadchnout mladé lidi pro energetiku, a tím pochopitelně najít mezi nimi naše budoucí zaměstnance. Zjednodušeně řečeno, jedná se o princip střídání školní teorie a praxe v ČEZ Distribuci. Program přestavuje způsob kontinuálního zajištění a přípravy kvalifikovaných pracovníků na cílové místo.

Tím snižuje náročnost při zaučování nových zaměstnanců,“ uvedl Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce, a. s., a dodal: „Vybraní žáci navíc poznají naše profesionály, kteří jim budou moci předat své znalosti, a pomoci tak s generační obměnou ve společnosti.“ SPŠ Resslova Ústí nad Labem je dlouholetou partnerskou školou Skupiny ČEZ. Žáci se mimo jiné pravidelně účastní energetických a distribučních maturit.

Duální vzdělávání by se podle něj mělo coby pilotní projekt rozběhnout ve školním roce 2023/2024. Bude se týkat maximálně šesti školou vybraných žáků, a to z učebních oborů elektrikář – silnoproud a elektromechanik pro zařízení a přístroje a maturitního oboru elektrotechnika. „Po dobu praktické výuky budou docházet na vybraná pracoviště ČEZ Distribuce, kde jim zkušení instruktoři z řad zaměstnanců společnosti svěří různé úkoly.

Pochopitelně je také čeká proškolení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany,“ uzavírá ředitel školy s tím, že na konci školního roku pak dojde k vzájemnému vyhodnocení a případně prodloužení smlouvy k tomuto programu.

SPŠ Resslova Ústí nad Labem je dlouhodobě jednou z nejlepších v kraji podle uplatnění studentů v praxi. Spolupracuje s dvěma stovkami zaměstnavatelů, šesti desítkami hlavních smluvních partnerů z řad nejvýznamnějších společností a desítkami ostatních firem v Ústeckém kraji pro nejefektivnější naplnění praktické části výuky.


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*