Vybudování pavilonu umožní další rozvoj kardiochirurgie v Krajské zdravotní

Foto: kzcr.eu

Krajská zdravotní počítá po rozšíření na dva operační programy pro kardiochirurgii týdně v září 2018 s dalším jejich postupným navyšováním. K tomu je potřeba vybudovat v areálu ústecké Masarykovy nemocnice nový pavilon, kam se přemístí nejen kardiochirurgické oddělení, ale celé kardiocentrum.

„Cenu za realizaci této náročné budoucí veřejné zakázky předpokládáme na úrovni 540 milionů korun. Byla zahájena příprava projektové dokumentace. Akce je důležitým milníkem na cestě k získání prestižního statutu komplexního kardiovaskulárního centra, které chybí nejen obyvatelům Ústeckého kraje, ale není ani v sousedících krajích Karlovarském a Libereckém,“ uvedl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„Součástí pavilonu budou lůžka standardní, intenzivní a operační sály včetně hybridních. Pro ústeckou nemocnici vybudování tohoto pavilonu bude znamenat konečně vyrovnání se s deficitem lůžek. Přesun kardiocentra do nových prostor bude znamenat navýšení tolik potřebných interních lůžek, vybudování metabolické jednotky a rozšíření radiologické kliniky,“ vysvětlil ředitel Masarykovy nemocnice Josef Liehne a dodal: „Statistiky ukazují, že kardiovaskulární onemocnění ohrožují občany našeho kraje velmi výrazně. Proto si obyvatelé zaslouží, aby ve své největší a nejvýznamnější nemocnici měli špičkové komplexní kardiovaskulární centrum.“

Vznik nového kardiochirurgického oddělení vyžaduje spolupráci dalších oddělení jako je všeobecná a cévní chirurgie, hrudní chirurgie, klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM), oddělení centrálních operačních sálů. Díky podpoře jediného akcionáře Krajské zdravotní, Ústeckého kraje byla zakoupena nejmodernější zdravotnická technika, například mimotělní oběh, s jehož pomocí se provádí drtivá většina operací srdce. Kardiochirurgické oddělení má 15 lůžek, včetně čtyř pooperačních lůžek, k intenzivní pooperační péči jsou využívána vyčleněná lůžka na centrálních jednotkách intenzivní péče KAPIM a na koronární jednotce kardiologické kliniky.

„Kardiochirurgii považuji za elitní chirurgický obor, který se zabývá operační léčbou srdce a velkých cév. Potřeba zřídit kardiochirurgické oddělení v Masarykově nemocnici souvisí s rozvojem invazivní kardiologie. Odborná kardiologická společnost a tím i zdravotní pojišťovny podmiňují úhradu některých výkonů statutem komplexního kardiovaskulárního centra, které může být jedině v nemocnici, kde je kardiochirurgie,“ říká Josef Liehne. Kardiologická klinika v ústecké nemocnici patří mezi přední česká pracoviště a každé omezení spektra výkonů zde prováděných je cestou zpět.

Pro přiznání statutu centra komplexní kardiovaskulární péče ministerstvem zdravotnictví hovoří čísla. Zatímco v celých severozápadních Čechách žádné centrum není, v Praze jich je pět.

„Ročně předáváme přes 400 pacientů pražským centrům, rizikové z pohledu zdraví pacienta jsou akutní převozy k operacím. Pro pacienty jsou i zátěží následné kontroly na pražských pracovištích. Proto je nezbytné, aby v našem kraji centrum komplexní kardiovaskulární péče bylo,“ dodává ředitel ústecké nemocnice Josef Liehne.