Výrazně přibývá nehod s chodci


Špatná viditelnost, nepozornost řidičů nebo neopatrnost chodců a alkohol to jsou jedny z hlavních příčin dopravních nehod, při kterých hrají hlavní roli chodci.

„Bohužel se v poslední době rapidně zvýšil počet dopravních nehod, ve kterých figurují chodci.  Oproti loňskému roku, kdy jsme od listopadu do 6. prosince evidovali šest nehod s chodci, tak za stejné období letos se stalo v Ústí nad Labem už 13 takových nehod. Při těchto nehodách došlo k různě vážným zraněním, jedna žena bohužel střet s autem nepřežila,“ říká policejní mluvčí Daniel Vítek.

Ke všem došlo ve městě a ve čtyřech případech přímo na přechodech pro chodce. Rizikovým místem je například ulice Sociální péče, kde došlo ke třem nehodám s účastí chodce. „Převážná většina sražených lidí je staršího věku. Zvlášť ohroženou skupinou jsou senioři, kteří mají s ohledem na svůj věk sníženou pozornost, mohou hůř vidět a nedokážou dostatečně rychle reagovat na kolizní situaci,“ popisuje dále mluvčí policie.

Důležité je proto důsledné používání reflexních prvků. Nezbytné je se také vždy řádně rozhlédnout na obě strany a to i v místech, kde je provoz řízen semafory. Jde především o bezpečnost. „Doporučujeme nosit prvky z retro reflexních materiálů i ve městě, byť tuto povinnost zákon stanovuje pouze mimo obec za snížené viditelnosti. S ohledem na hustotu provozu zvlášť ve větších městech je důležitým preventivním opatřením být vidět,“ doplňuje Daniel Vítek.

Často za nehody může i špatný stav vozidla, téměř nefunkční stěrače nebo nevěnování se řízení. V posledních letech se totiž lidé často více věnují mobilnímu telefonu než řízení.