Výstava Osudové osmičky a Zubrnice


Až do 14. října můžete v zubrnickém skanzenu navštívit výstava, která reflektuje poválečnou proměnu vesnické zástavby v Zubrnicích a vybraných lokací Ústecka. Expozici najdete v „domu z Loubí“ a v kostele sv. Máří Magdaleny.

Záměrem je prostřednictvím daného místa přiblížit dramatické proměny kulturní krajiny v této oblasti. Kontrastní formou na drobných příbězích zaniklých objektů ukazuje výstava atmosféru doby, která nepřála drobným církevním památkám ani lidové architektuře. Na pozadí společenských a politických změn se po čtyřicet let odehrával dlouhodobý proces drancování po staletí kultivované krajiny.

Výstava se skládá z několika samostatných expozic. Zmizelé Ústecko je sondou do zaniklých staveb se zaměřením na vesnické církevní památky a lidovou architekturu v oblasti Ústeckého kraje. Přesvědčivou srovnávací fotografickou metodou je návštěvník konfrontován s mnohdy drastickou proměnou postižených míst. U vybraných lokalit je výstava doplněna sbírkovými předměty svázanými s danými místy.

Další část přibližuje kostel sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích, jehož osud sehrál zásadní úlohu v založení skanzenu. Zde se pomocí unikátních zvětšených snímků interiérů ocitáme v prostoru, který se díky několika lidem, kteří se odmítli podílet na všeobecné devastaci, podařilo před demolicí zachránit. V rámci příprav výstavy byly také po téměř čtyřiceti letech získány fragmenty jeho původního vybavení.

Srovnávací metoda je užitá i v exteriérové expozici na návsi, která ukazuje proměnu zástavby Zubrnic.

Poslední část výstavy postihuje atmosféru vyčtenou z fotografií z první poloviny 70. let a přibližuje marasmus doby. Tato část výstavy je instalační a chce návštěvníkovi umožnit do ní vstoupit svými pocity a názorem. Výstava také reflektuje proměnu krajiny kolem Zubrnic, která bude ukázána pomocí projekce a velkoformátových fotografií.

Výstava je součástí projektu MK ČR k letošním tzv. Osmičkovým výročím (1968).