Výtvarná soutěž „Namaluj svého anděla“ zná vítěze 6. ročníku


Téma 6. ročníku: Každý jsme anděl s jedním křídlem – abychom vzlétli, musíme se obejmout. (Luciano De Crescenzo)

Křesťanská tradice chápe anděla jako duchovní bytost – osobu bez hmotného těla. Jeho hlavní vlastností je, že je ze své podstaty dobrý. V minulosti byli andělé pro výtvarníky inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl –  především jako ochránci a nositelé dobrých zpráv. Současný člověk má na mnohé skutečnosti jiný pohled. Nabízíme vám příležitost ztvárnit svoji představu anděla.

Soutěž vznikla v roce 2012. Do prvního ročníku soutěže bylo přihlášeno 105 obrázků převážně teplických dětí. V letošním roce bylo přihlášeno 574 obrázků a výtvarných děl z celé republiky.

Členy hodnotící komise byli: PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., náměstkyně primátora Statutárního města Teplice, Mgr. Kateřina Barabášová z Výtvarné dílny v Teplicích a Marie Stará ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty.

Soutěžilo se ve třech kategoriích, ve kterých zvítězili:

I. kategorie: děti předškolního věku
1. místo Štěpánka Rejtharová, 91. MŠ Plzeň
2. místo Daniel Bradáč, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň
3. místo Amálie Kolářová, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň

II. kategorie: žáci 1. stupně ZŠ
1. místo Deniska Burešová, ZUŠ Svitavy
2. místo Rameen Afzal, ZŠ Teplice, U Nových lázní
3. místo Karolína Zimová, Školní družina ZŠ J. Pešaty, Duchcov

III. kategorie: žáci 2. stupně ZŠ, studenti a dospělí
1. místo Viktorie Veverková, ZŠ Antonína Sochora, Duchcov
2. místo Martina Cvačková, ZUŠ Přeštice
3. místo Bárt Kačírek, Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice

Zároveň byly uděleny dvě zvláštní ceny poroty:
Školní družina při ZŠ Ledeč nad Sázavou
Domov Petra Mačkov

Zároveň byly uděleny dvě zvláštní ceny poroty: 

Školní družina při ZŠ Ledeč nad Sázavou

Domov Petra Mačkov

Výstava obrázků výtvarné soutěže „Namaluj svého anděla“ bude probíhat od 1. do 31. března 2018 v OC Galerie Teplice, nám. Svobody.

Salesiáni Teplice